Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Naukowcy WUM otrzymali dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego stworzenia infrastruktury badawczej biobanków i zasobów molekularnych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 27 stycznia 2017 r. przyznał środki finansowe na realizację projektu „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”. Wśród siedmiu konsorcjantów realizujących ten prestiżowy projekt znajduje się Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Skład Konsorcjum:

1.            Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  Lider Konsorcjum;

2.            Gdański Uniwersytet Medyczny

3.            Warszawski Uniwersytet Medyczny

4.            Uniwersytet Łódzki

5.            Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

6.            Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

7.            Województwo Świętokrzyskie - Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, z siedzibą w Podzamczu

Zespół oceniający wniosek w MNISW przyjął następujące stanowisko względem złożonego wniosku: „Stworzenie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Molekularnych BBMRI-ERIC na terenie Polski jest niezwykle cenną inicjatywą, która przyczyni się do rozwoju wielu obszarów nauki, w tym głównie – choć nie wyłącznie – z zakresu medycyny i  farmacji. Inicjatywa ta pozwoli również na nawiązanie i/lub rozwinięcie współpracy między ośrodkami akademickimi i klinicznymi, a także nauką i przemysłem”.

Zadania projektowe będą realizowane przez Laboratorium Badawcze – Bank Komórek WUM pod kierunkiem dr Anny Chróścickiej z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii. Celem projektu będzie utworzenie polskiej sieci biobanków zgodnie ze standardami UE a wkład WUM w jego realizację będzie polegał m.in. na zidentyfikowaniu i charakterystyce podmiotów zainteresowanych wejściem do sieci biobanków polskich.

Więcej na temat BBMRI-ERIC: http://www.bbmri-eric.eu/


[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback