Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pionierski zabieg ablacji podłoża arytmii u pacjentki po operacji z powodu wrodzonej wady serca

10 lutego 2017 r. w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM dr Piotr Lodziński z zespołem w składzie: dr Paweł Balsam, dr Michał Peller przeprowadzili pierwszy zabieg ablacji podłoża częstoskurczu komorowego u pacjentki po operacji wrodzonej wady serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego oraz wsparciem druku 3D.

Dotychczas przygotowując się do tego rodzaju zabiegu, możliwe było rekonstruowanie trójwymiarowego obrazu serca pacjenta na płaskim monitorze komputera. Dokładna znajomość anatomii serca pacjenta po operacji wady wrodzonej jest jednym z elementów warunkujących skuteczność i bezpieczeństwo ablacji podłoża arytmii. Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM ma do dyspozycji drukarkę umożliwiającą wydruk trójwymiarowego modelu serca na podstawie serii dwuwymiarowych obrazów z rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej.

Zabieg ablacji podłoża częstoskurczu komorowego został przeprowadzony u pacjentki poddanej dwukrotnej operacji korekcji wady serca (Tetralogia Fallota: 1966r., 1976r.). Wydrukowane serce ułatwiło zaplanowanie zabiegu jeszcze przed wprowadzeniem cewników do serca pacjentki oraz przygotowanie na potencjalne trudności z nawigowaniem cewnikami w trakcie ablacji. Dzięki temu procedura zakończyła się bez powikłań.

Technologia druku 3D jest również przydatna podczas zabiegów ablacji podłoża arytmii u dzieci. Zabiegi tego rodzaju wykonywane są wspólnie z zespołem Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Piotr Lodziński
I Katedra i Klinika Kardiologii WUM

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_6991.jpg
IMG_7003.jpg
IMG_7039.jpg
IMG_7055.jpg
zabieg.JPG
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback