Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Naukowcy WUM opracowują nowatorską metodę leczenia komórek nowotworowych

W grudniu 2016 r. Konsorcjum w składzie: Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz firma Cellis Sp. z o.o. rozpoczęło realizację projektu pt.: „Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza” w ramach programu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Rygiel z Zakładu Immunologii.

Celem projektu jest opracowanie przełomowej metody dostarczania leków do guzów (w tym miejsc nieukrwionych), bezpośrednio do komórek nowotworowych. Innowacyjność projektu opiera się na stworzeniu nowego, celowanego systemu dostarczania leków do komórek nowotworowych. System ten składa się z trzech komponentów: (1) żywych komórek układu odpornościowego zwierających ładunek w postaci (2) „pudełek” białkowych (występujących naturalnie w organizmie) „wypełnionych” (3) lekiem przeciwnowotworowym. Wybrane komórki układu odpornościowego mają naturalną zdolność do migracji do guza, wydostawania się poza naczynia krwionośne i wędrówki w miejsca nieukrwione, niedostępne dla konwencjonalnych terapii. Oprócz tego, ww. komórki charakteryzują są dużą zdolnością pobierania wykorzystywanych przez nas „pudełek” białkowych. Ładunek w postaci „pudełek” białkowych jest przekazywany z komórek układu odpornościowego bezpośrednio do komórek nowotworowych, co zwiększa specyficzność dostarczania leków. To sprawia, że wypracowany system może istotnie zredukować toksyczność współczesnych terapii lub pozwolić na dostarczenie dużo większej ilości leku do nowotworu, zwiększając skuteczność leczenia. 

Projekt dąży do zbadania na poziomie komórkowym odkrytego mechanizmu przekazywania „pudełek” białkowych z komórek układu odpornościowego do komórek nowotworowych. Pozwoli to nie tylko na zidentyfikowanie nowych interakcji pomiędzy komórkami, ale także na zwiększenie efektywności przekazywania leków komórkom nowotworowym. Ponadto, celem projektu jest zoptymalizowanie metody różnicowania komórek transportujących, aby poprawić ich zdolność docierania do guza. Przeprowadzony zostanie szeregów badań mających na celu sprawdzenie bezpieczeństwa tej metody w badaniach przedklinicznych, na modelach zwierzęcych. 

Jeśli wyniki realizacji niniejszego projektu będą pozytywne to zostanie stworzony nowy, celowany system dostarczania leków do komórek nowotworowych. System ten będzie gwarantował zwiększenie skuteczności terapii i zmniejszenie efektów ubocznych, co może znacząco wydłużyć okres przeżycia i poprawić komfort życia pacjentów onkologicznych, stanowiąc długo oczekiwany przełom w terapii nowotworów.

 

Tekst: dr Tomasz Rygiel, Zakład Immunologii

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback