Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VI Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

27 lutego przedstawiciele świata nauki, biznesu, administracji państwowej i władz samorządowych spotkali się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na VI Konferencji CePT pod nazwą „CePT – platformą rozwoju innowacyjnej medycyny”. Wśród gości konferencji znalazł się Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Otwarcia konferencji dokonał prof. Mirosław Wielgoś, który w imieniu władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostek wchodzących w skład konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, przywitał wszystkich na spotkaniu poświęconym innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze biotechnologii i biomedycyny dla społeczeństwa i biznesu. Rektor podkreślał, że wzrastające znaczenie biotechnologii oraz liczba i znaczenie projektów badawczych w tym obszarze realizowanych przez naukowców CePT skłania do wypracowania skutecznych metod i narzędzi do komercjalizacji innowacyjnych odkryć polskich badaczy. Dlatego też prof. Mirosław Wielgoś zauważył, że „jeśli mamy mówić w Polsce o prawdziwej innowacyjności, niezbędne są strategiczne programy oraz rozwiązania legislacyjne i fiskalne wspierające polską naukę i podmioty działające w obszarze Life Science. Niezbędna jest efektywna i ścisła współpraca pomiędzy podmiotami klinicznymi a prywatnymi, których celem będzie dokonanie wyboru odpowiednich projektów, zarządzanie własnością intelektualną i pracami badawczo-rozwojowymi.” Na zakończenie Rektor podziękował prof. Jadwidze Turło – Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, prof. Adamowi Szewczykowi – dyrektorowi Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz prof. Sławomirowi Majewskiemu – byłemu Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą WUM za wkład w przygotowanie konferencji.

Następnie głos zabrała prof. Jadwiga Turło, która zwróciła uwagę na potencjał naukowy projektów realizowanych przez naukowców w ramach Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Podkreśliła, że celem konferencji będzie nie tylko prezentacja sukcesów osiągniętych przez naukowców CePT w zakresie komercjalizacji badań naukowych, ale też przedstawienie problemów, z którymi borykają się zespoły i instytuty naukowe podczas procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Prof. Jadwiga Turło zauważyła również, że podczas konferencji przedstawiona zostanie oferta skierowana do przedsiębiorców, mając nadzieję zainteresowania przedstawicieli biznesu prowadzonymi przez naukowców badaniami, co w konsekwencji będzie mogło doprowadzić do ich dalszej komercjalizacji.

Reprezentujący Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Ziółkowski odczytał list ministra Jarosława Gowina skierowany na ręce JM prof. Mirosława Wielgosia oraz prof. Adama Szewczyka.  

Część panelowa konferencji składała się z trzech sesji zakończonych dyskusją: „CePT i biznes dla innowacyjnej medycyny”, „Nauka – przemysł. Przykłady współpracy”, „Potencjał komercjalizacyjny CePT”. Wysłuchaliśmy niemal dwudziestu referatów, wygłoszonych przez naukowców, kierowników projektów badawczych realizowanych przez CePT oraz przedstawicieli branży farmaceutycznej. Wśród prelegentów reprezentujących WUM znaleźli się: prof. Sławomir Majewski, prof. Mariusz Ratajczak, prof. Ireneusz Grudziński, prof. Jakub Gołąb, prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_2069.jpg
IMG_2134.jpg
IMG_2205.jpg
IMG_2229.jpg
IMG_2300.jpg
IMG_2324.jpg
IMG_2355.jpg
IMG_2395.jpg
IMG_2445.jpg
IMG_2503.jpg
IMG_2533.jpg
IMG_2565.jpg
IMG_2590.jpg
IMG_2653.jpg
IMG_2693.jpg
IMG_2757.jpg
IMG_2801.jpg
IMG_2825.jpg
IMG_2955.jpg
IMG_2971.jpg
IMG_2988.jpg
IMG_3019.jpg
IMG_3046.jpg
IMG_3074.jpg
IMG_3105.jpg
IMG_3191.jpg
IMG_3197.jpg
IMG_3227.jpg
IMG_3314.jpg
IMG_3376.jpg
IMG_3409.jpg
IMG_3479.jpg
IMG_3559.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback