Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja Dziekanów Wydziałów Lekarskich

W dniach 18-19 marca odbyła się Konferencja Dziekanów Wydziałów Lekarskich. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Łukasz Szumowski, JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś oraz były Rektor naszej Uczelni – prof. Leszek Pączek.

W ramach Sympozjum odbyły się dwa wykłady. Autorem pierwszego z nich był prof. Łukasz Szumowski. Jego wystąpienie dotyczyło założeń nowej ustawy 2.0. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz zmian w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym. Prof. Szumowski udzielał także odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników konferencji. Drugi wykład zatytułowany "Przeszłość i przyszłość akredytacji Wydziałów Lekarskich w Polsce” wygłosił – prof. Leszek Pączek - Kierownik Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.

Poza tym dziekani dyskutowali na temat propozycji zmian w Ustawie o stopniach i tytule naukowym jak też o organizacji zajęć na szóstym roku studiów lekarskich.

Głównym organizatorem i gospodarzem konferencji były Wydziały Lekarskie naszej Uczelni.

 

Fot. Marek Kołaszewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_0252.jpg
IMG_0255.jpg
IMG_0266.jpg
IMG_0297.jpg
IMG_0318.jpg
IMG_0348.jpg
IMG_0363.jpg
IMG_0376.jpg
IMG_0382.jpg
IMG_0391.jpg
IMG_0401.jpg
IMG_0445.jpg
IMG_0465.jpg
IMG_0502.jpg
IMG_0526.jpg
IMG_0567.jpg
IMG_0594.jpg
IMG_0601.jpg
IMG_0617.jpg
IMG_0636.jpg
IMG_0725-Gr.jpg
IMG_0821.jpg
IMG_0827.jpg
IMG_0836.jpg
IMG_0851.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter