Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta delegacji z University of Florida

29 marca br. w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie delegacji z University of Florida i przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie spotkania omówiono szczegóły przyszłej współpracy i wymiany akademickiej. Planowana kooperacja obu szkół wyższych obejmowałaby wymianę wykładowców, naukowców, studentów, doktorantów, współpracę naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu, uczestniczyli przedstawiciele University of Florida: prof. David P. Norton – Prorektor ds. Badań Naukowych, prof. Lucia Notterpek Kierownik Kliniki Neurologii Instytutu Mózgu McKnight, dr. MaryBeth Horodyski z Instytutu Ortopedii i Medycyny Sportowej, Margaret Andraka – Przewodnicząca Komitetu Handlu Międzynarodowego Polsko–Amerykańskiej Izby Handlowej Wschodnich USA. Naszą Uczelnię reprezentowali: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak oraz kierownicy i przedstawiciele Katedr i Klinik: prof. Anna Kostera-Pruszczyk, prof. Paweł Małdyk, prof. Paweł Piątkiewicz, dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz, dr hab. Beata Zakrzewska-Pniewska, dr hab. Anna Potulska-Chromik, dr Paweł Łęgosz, dr Andrzej Kotela oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

Przedstawiciele University of Florida wymienili się swoimi doświadczeniami z reprezentantami WUM w dziedzinie neurologii, ortopedii i diabetologii. Rozmawiali również o możliwych płaszczyznach wzajemnej współpracy i wspólnych projektach.

Delegacja gościła również w Katedrze i Klinice Neurologii WUM.

 

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback