Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta delegacji z University of Florida

29 marca br. w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie delegacji z University of Florida i przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie spotkania omówiono szczegóły przyszłej współpracy i wymiany akademickiej. Planowana kooperacja obu szkół wyższych obejmowałaby wymianę wykładowców, naukowców, studentów, doktorantów, współpracę naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu, uczestniczyli przedstawiciele University of Florida: prof. David P. Norton – Prorektor ds. Badań Naukowych, prof. Lucia Notterpek Kierownik Kliniki Neurologii Instytutu Mózgu McKnight, dr. MaryBeth Horodyski z Instytutu Ortopedii i Medycyny Sportowej, Margaret Andraka – Przewodnicząca Komitetu Handlu Międzynarodowego Polsko–Amerykańskiej Izby Handlowej Wschodnich USA. Naszą Uczelnię reprezentowali: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak oraz kierownicy i przedstawiciele Katedr i Klinik: prof. Anna Kostera-Pruszczyk, prof. Paweł Małdyk, prof. Paweł Piątkiewicz, dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz, dr hab. Beata Zakrzewska-Pniewska, dr hab. Anna Potulska-Chromik, dr Paweł Łęgosz, dr Andrzej Kotela oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

Przedstawiciele University of Florida wymienili się swoimi doświadczeniami z reprezentantami WUM w dziedzinie neurologii, ortopedii i diabetologii. Rozmawiali również o możliwych płaszczyznach wzajemnej współpracy i wspólnych projektach.

Delegacja gościła również w Katedrze i Klinice Neurologii WUM.

 

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube