Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego I WL

30 marca 2017 roku w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym naszej Uczelni odbyła się Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego. Dotychczasowe efekty swojej pracy zaprezentowało 20 słuchaczy studiów III stopnia I Wydziału Lekarskiego. 

Sesję prowadziła dr hab. Bożena Kociszewska-Najman – Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego. Władze dziekańskie reprezentowali: prof. Lidia Rudnicka – Prodziekan ds. Nauki oraz prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan ds. studiów licencjackich i magisterskich.
Wśród prezentujących sprawozdanie znaleźli się:

 • lek. Aleksandra Zyguła (I Klinika Położnictwa i Ginekologii) „Ocena aktywności enzymów antyoksydacyjnych w ślinie i krwi kobiet ciężarnych w ciąży przebiegającej prawidłowo lub powikłanej” – promotor: prof. Mirosław Wielgoś,
 • lek. Aneta Zwierzchowska (I Klinika Położnictwa i Ginekologii) „Ocena ekspresji greliny i VEGF oraz ich receptorów w endometrium chorych na endometriozę oraz ich związek
  z niepłodnością i poronieniami nawracającymi” – promotor: prof. Ewa Barcz,
 • lek. Filip Kisielewski (I Klinika Położnictwa i Ginekologii) „Analiza limfadenektomii biodrowo-zasłonowej u pacjentek operowanych z powodu raka trzonu macicy” – promotor: dr hab. Zoulikha Jabiry-Zieniewicz,
 • lek. Anna Madej (I Klinika Położnictwa i Ginekologii) „Nadciśnienie tętnicze u ciężarnych pacjentek ze współistniejącą przewlekłą chorobą nerek” – promotor: prof. Bronisława Pietrzak,
 • lek. Barbara Zaleśkiewicz (II Klinika Położnictwa i Ginekologii) „Otyłość przedciążowa,
   a otyłość w ciąży – wpływ na przebieg ciąży i porodu” – promotor: prof. Piotr Roszkowski,
 • lek. Karolina Gawle-Krawczyk (Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii) „Wpływ poziomu ekspresji czynnika transkrypcyjnego SOX4 na rokowanie dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną” – promotor: prof. Michał Matysiak,
 • lek. Magdalena Romiszewska (Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii) „Wpływ mutacji genów JAK na przebieg kliniczny i rokowanie ostrych białaczek limfoblastycznych
  u dzieci” – promotor: dr hab. Iwona Malinowska,
 • lek. Krzysztof Ślączka (Klinika Otolaryngologii Dziecięcej) „Analiza zapaleń krtani u dzieci leczonych w warunkach szpitalnych” – promotor: dr hab. Lidia Zawadzka-Głos,
 • lek. Artur Drobniak (Klinika Endokrynologii Ginekologicznej) „Profil hormonalny kobiet
  z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy i zaburzeniami cyklu miesiączkowego” – promotor: prof. Stanisław Radowicki,
 • lek. Katarzyna Suchta (Klinika Endokrynologii Ginekologicznej) „Stężenie antygenu swoistego dla prostaty (PSA) we krwi u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS)” – promotor: prof. Stanisław Radowicki,
 • mgr Joanna Bogusz (Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych) „Wczesne wykrywanie raka jelita grubego w Polsce. Ocena programów zdrowotnych” – promotor: prof. Wiesław W. Jędrzejczak,
 • lek. Rafał Machowicz (Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych) „Analiza obrazu klinicznego i zmian parametrów biochemicznych w przebiegu zespołu hemofagocytowego u pacjentów dorosłych” – promotor: prof. Wiesław W. Jędrzejczak,
 • lek. Marta Dudek (Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych) „Badanie oddziaływań antybiotyków aminoglikozydowych i syntetycznych oligonukleotydów z RNA metodami obliczeniowymi i doświadczalnymi” – promotor: dr hab. Grzegorz Basak,
 • mgr Anna Walczak (Zakład Genetyki Medycznej) „Punktowe mutacje postzygotyczne jako przyczyna chorób genetycznie uwarunkowanych – metody wykrywania i weryfikacji” – promotor: prof. Rafał Płoski,
 • mgr Krystyna Wasilewska (Zakład Genetyki Medycznej) „Polimorfizm w genie receptora oksytocyny OXTR u samobójców dokonanych i w populacji ogólnej” – promotor: prof. Rafał Płoski,
 • lek. Joanna Przybek (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej) „Charakterystyka chorych na stwardnienie rozsiane według zmieniających się kryteriów rozpoznawania” – promotor: prof. Dagmara Mirowska-Guzel,
 • mgr Beata Chełstowska (Katedra i Zakład Biochemii) „Ocena parametrów lipidowych
  u pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym o różnym fenotypie klinicznym” – promotor: prof. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz,
 • mgr Krzysztof Dąbrowski (Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej) „Anatomia więzadła biodrowo-lędźwiowego” – promotor: prof. Bogdan Ciszek,
 • lek. dent. Robert Franczyk (Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej) „Porównanie rozwoju części twarzowej i podstawy czaszki płodów fenotypowo prawidłowych i z wybranymi trisomiami” – promotor: prof. Bogdan Ciszek,
 • lek. Mateusz Polaczek (Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej) „Anatomia chirurgiczna żył płucnych człowieka” – promotor: prof. Bogdan Ciszek.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Zdjęci: Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_1790.jpg
IMG_1791.jpg
IMG_1807.jpg
IMG_1820.jpg
IMG_1831.jpg
IMG_1845.jpg
IMG_1850.jpg
IMG_1866.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube