Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XI Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód

31 marca 2017 roku w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód połączona z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem prof. Mirosława Wielgosia – Rektora WUM.

Otwarcia konferencji dokonała prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Pani dziekan przywitała uczestników oraz gości sympozjum, wśród których znaleźli się m.in.: prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, reprezentująca JM Rektora, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dr hab. Katarzyna Koziak – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą WNoZ, dr Ewa Trzepla – prezes Centrum Medycznego WUM. Zaproszenie przyjęli goście z zagranicy: prof. Radu Septimiu Campian i prof. Diana Dudea (reprezentujący University of Medicine and Pharmacy „Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca, Romania), prof. Wolfgang Raab (Department Conservative Dentistry, Periodontology and Endodontics, Medical Faculty, University of Dusseldorf), prof. Adrian Lusii (Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry, University of Bern), prof. Reha Yavuzer (Plastic and Reconstructive Surgery, American Hospital Istambul), dr Janusz Caban (Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Szpital Uniwersytecki Linkoping, Szwecja), pan Marian Rogowski z Frankfurtu wpierający konferencję od jej pierwszej edycji. W auli zasiedli ponadto: Prorektorzy WLD – prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. Kazimierz Szopiński, prof. Michał Ciurzyński, a także prof. Sylwia Słotwińska – kierownik Studium Doktoranckiego WLD, prof. Marek Krawczyk – rektor naszej Uczelni podczas dwóch poprzednich kadencji, prof. Renata Górska – kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, dr Anna Lella – Prezydent ERO-FDI (Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej), Leszek Dudziński – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, dr Anna Klimkowska-Misiak – zastępca prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, gen. bryg. dr Stanisław Żmuda – dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, oraz prof. Lidia Chomicz (Zakład Biologii Medycznej), prof. Leszek Kryst (w latach 1970-2000 kierujący Katedrą i I Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM), prof. Eugeniusz Spiechowicz (w latach 1973-1999 sprawujący funkcję kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii AM).

Zwracając się do zgromadzonych, Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska przypomniała początki organizacji konferencji, podkreśliła, że dzięki obecności gości zagranicznych uczestnicy sympozjum będą mieli okazję skonfrontowania stanu swojej wiedzy, przedyskutowania współczesnych możliwości diagnostyczno-leczniczych w stomatologii, poznać kierunki najnowszych badań, ale też wymienić się swoimi doświadczeniami.

Reprezentująca władze rektorskie WUM prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii po przywitaniu gości i uczestników konferencji odczytała list JM skierowany na ręce Dziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Pan Rektor, składając gratulacje prof. Elżbiecie Mierzwińskiej-Nastalskiej wraz z zespołem za po raz kolejny podjęty wysiłek przy organizacji sympozjum, napisał m.in. „Winszuję kontynuowania idei wiosennych spotkań, które – jak pokazuje doświadczenie – potwierdzają wysoki poziom naukowców naszej Uczelni i zyskują coraz wyższą renomę w międzynarodowym środowisku medycznym.   Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód Wschód została zorganizowana w 2006 r. przez ówczesnego rektora Akademii Medycznej prof. dr. hab. Janusza Piekarczyka. Od tego czasu kongres stał się cykliczną imprezą wymiany poglądów i prezentacji osiągnięć naukowych głównie w zakresie stomatologii i chirurgii szczękowo twarzowej”.

W konferencji wzięli udział nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, stażyści, rezydenci WLD, jak również lekarze z woj. mazowieckiego zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Podczas dwóch sesji naukowych zaplanowano wykłady zaproszonych gości oraz prezentacje wyróżnionych prac doktorskich Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w ostatnim okresie.

W programie sesji I, której przewodniczyli prof. Kazimierz Szopiński, prof. Andrzej Wojtowicz i dr hab. Izabela Strużycka, znalazły się następujące prace: prof. Adrian Lusii „Erosive tooth wear”, prof. Wolfgang Raab „Modern concepts in endodontic treatment”, dr Billur Sezgin Kizilok „Interdisciplinary perspective of plastic surgery in the craniomaxillofacial area”, prof. Radu Septimiu Campian i prof. Diana Dudea „Research directions in the Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu”, dr Anna Lella (Naczelna Izba Lekarska w Warszawie) „Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej – stanowisko Światowej Federacji Dentystycznej wobec aktualnych problemów stomatologicznych”, Paweł Pacholczyk (GlaxoSmithkline Consumer Healthcare) „Psychologiczny portret współczesnego Seniora”, Janusz Szulik (Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska) „Istota odpowiedzialności cywilnej lekarza dentysty”.

Na program sesji II, prowadzonej przez prof. Sylwię Słotwińską, dr hab. Małgorzatę Zadurską, dr hab. Agnieszkę Mielczarek, złożyły się następujące prezentacje: dr Janusz Caban „Podnoszenie zatoki szczękowej metodą osteotomii bez przeszczepu kości”, Alicja Porenczuk (Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM, Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM) „Ocena laboratoryjna wpływu materiału Nanocare Gold® na wybrane  właściwości cementu szkłojonomerowego i systemów wiążących  z zębiną”, Anna Kochanek-Leśniewska (Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM) „Ocena zmian wartości siły retencji w trójelementowych układach koron teleskopowych”, Mariusz Cierech (Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM) „Znaczenie modyfikacji polimetakrylanu metylu (PMMA) nanocząstkami tlenku  cynku dla formowania biofilmu grzybiczego”, Andrzej Miskiewicz (Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM) „Choroby przyzębia, a markery genetyczne i mikrobiologiczne w raku trzustki i w przewlekłym zapaleniu trzustki”.

Organizatorem konferencji był Wydział Lekarsko-Dentystyczny WUM, a współorganizatorem Okręgowa Izba Lekarska.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
18.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback