Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pożegnanie Profesora Zbigniewa Szreniawskiego

3 kwietnia 2017 roku w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie pożegnaliśmy prof. dr. hab. Zbigniewa Szreniawskiego – Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1984-1987, Prodziekana tego Wydziału w latach 1981-1984, Kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej z lat 1974-1991.

W nabożeństwie żałobnym uczestniczyli pogrążeni w bólu Rodzina i Przyjaciele Pana Profesora. Środowisko akademickie reprezentowali m.in.: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor prof. Barbara Górnicka, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska – Prodziekan I WL, prof. Dagmara Mirowska-Guzel – kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, prof. Andrzej Członkowski – kierownik Zakładu w latach 1991-2015, prof. Marek Krawczyk – Rektor WUM w latach 2008-2016, prof. Mieczysław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji, dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny z Zakładu Farmakodynamiki.

Po zakończeniu Mszy św. odczytano list bp. dr. Stefana Regmunta – Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Mowę pogrzebową w imieniu członków społeczności akademickiej wygłosił JM prof. Mirosław Wielgoś. Pan Rektor powiedział m.in.:  „Pan Dziekan Szreniawski był i na zawsze już pozostanie wspaniałą Postacią naszej Alma Mater - Osobą, która przez ponad siedemdziesiąt lat tworzyła naszą Uczelnię i była ważnym członkiem jej społeczności (…) Zapisał Pan, Panie Dziekanie, wspaniałą kartę w dziejach naszej Uczelni. Za wszystkie lata pracy, za całe dobro czynione na rzecz środowiska medycznego, nauki, studentów i naszej społeczności akademickiej gorąco dziękujemy. Będzie nam Panie Dziekanie, Panie Profesorze, bardzo brakowało Pana uczynności, mądrości, życzliwości i uśmiechu. Spoczywaj w pokoju, Drogi Panie Dziekanie.”

Urna z Prochami Pana Profesora złożona została w kolumbarium na cmentarzu miejscowym, gdzie ostatnie słowo do Pana Profesora skierowali prof. Andrzej Członkowski, prof. Dagmara Mirowska-Guzel oraz dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Jarek Oktaba
Dział Fotomedyczny

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8a.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
IMG_8496.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback