Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają współpracę

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych 8 maja br. zawarły umowę ramową o współpracy, zgodnie z którą obie instytucje będą prowadziły aktywną działalność na rzecz rozwoju edukacyjnego i naukowego, zaś studenci WUM otrzymają szansę na realizację praktyk i staży zawodowych w ZUS.

Sygnatariuszami umowy byli rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Podpisanie dokumentów odbyło się w obecności prof. dr hab. Barbary Górnickiej Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia WUM oraz Doroty Bieniasz - Członka Zarządu nadzorującego Pion Świadczeń i Orzecznictwa i Małgorzaty Zdrodowskiej - Dyrektor I Oddziału w Warszawie.

Zawarte porozumienie pozwoli, m.in. na prowadzenie wykładów, szkoleń i konsultacji nt. ubezpieczeń społecznych, szczególnie w zakresie orzecznictwa lekarskiego dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, a także kooperację w obszarze studiów i studiów podyplomowych organizowanych przez WUM. Dodatkowo, w ramach podpisanej umowy studenci WUM będą mogli korzystać z bazy wiedzy ZUS przy pisaniu prac naukowych.

 

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
003.jpg
005.jpg
006.jpg
008.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback