Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja z okazji Światowego Dnia Higieny Rąk

9 maja w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM zorganizowano sympozjum zatytułowane „Czyste ręce ratują życie” . Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora naszej Uczelni oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Gospodarzem spotkania była dr hab. Aneta Nitsch-Osuch - kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
Zaproszenie organizatorów przyjął m. in. Dziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Paweł Włodarski, który wyraził się z uznaniem o idei spotkania, którą jest promocja działań prozdrowotnych i poszerzanie wiedzy. Zapewnił także, że Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć świadomość studentów dotyczącą zasad higieny rąk.

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch rozpoczynając spotkanie, stwierdziła że wybór tematu konferencji był podyktowany aktualnością problemu, jakim są zakażenia szpitalne i rozprzestrzenianie się drobnoustrojów wieloopornych. Zjawisko to w ocenie światowych gremiów jest poważnym problem zarówno zdrowia publicznego, jak i pojedynczych pacjentów.

Podczas konferencji poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Polsce w kontekście nieprzestrzegania zasad higieny rąk: przeanalizowano sytuację epidemiologiczną, omówiono kwestie związane z przyszłością antybiotykoterapii i prewencyjną rolą szczepień. Wiele miejsca poświęcono problemowi nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi i wprowadzeniu procedur, mogących przyczynić się do ich ograniczenia. Przedstawiono także uczelniany model nauczania zasad higieny rąk i profilaktyki zakażeń szpitalnych.

Grono prelegentów stanowili: dr n. med. Izabela Kucharska - Zastępca Glównego Inspektora Sanitarnego, dr n. med. Paulina Karwowska – Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, prof. Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, dr hab. Teresa Jackowska - konsultant krajowy ds. pediatrii, dr Iwona Paradowska konsultant krajowy ds. epidemiologii, dr Piotr Daniluk z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej,  prof. Grażyna Młynarczyk z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM, dr Patryk Tarka i dr hab. Aneta Nitsch – Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM oraz Karolina Twardowska – studentka naszej Uczelni.

Organizatorem konferencji były: Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_1531.jpg
IMG_1536.jpg
IMG_1539.jpg
IMG_1549.jpg
IMG_1554.jpg
IMG_1556.jpg
IMG_1561.jpg
IMG_1576.jpg
IMG_1590.jpg
IMG_1603.jpg
IMG_1615.jpg
IMG_1644.jpg
IMG_1670.jpg
IMG_1674.jpg
IMG_1686.jpg
IMG_1690.jpg
IMG_1696.jpg
IMG_1708.jpg
IMG_1724.jpg
IMG_1729.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback