Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu”

18 maja br. miała miejsce konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca medycznych aspektów uzależnienia od alkoholu. Organizatorem spotkania była Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM. Wydarzeniu patronował JM Rektor – prof. Mirosław Wielgoś.

Spotkanie otworzyła Jagoda Fudała – Kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA. Zwracając się do licznie zgromadzonych w Auli Centrum Dydaktycznego stwierdziła, że tak wysoka frekwencja jest dowodem na atrakcyjność tematu konferencji, a zarazem potwierdzeniem faktu, że kształcenie dotyczące uzależnień jest wciąż w Polsce niewystarczające.
Podczas wystąpienia zaprezentowała także unikatową publikację, która powstała we współpracy z Katedrą i Kliniką Psychiatryczną WUM. Książka zaadresowana przede wszystkim do terapeutów uzależnień i osób będących w trakcie zdobywania kwalifikacji; stanowi kompendium wiedzy na temat medycznych aspektów uzależnienia od alkoholu.

Do zebranych zwrócił się  także Krzysztof Brzózka - Dyrektor PARPA. Podkreślając dorobek  medyków, uwypuklił znaczenie współdziałania specjalistów z różnych środowisk.

W imieniu gospodarzy głos zabrał prof. Marcin Wojnar, który powiedział, iż Uczelnia przykłada wielką wagę do kształcenia studentów w zakresie diagnostyki i terapii uzależnień. Ceni sobie także współpracę z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdyż konsolidacja wysiłków służy wyłącznie interesowi pacjentów.

Podczas ośmiu wykładów poruszono między innymi kwestie związane z epidemiologią uzależnień, wpływem alkoholu na układ nerwowy i sprawność seksualną. Wiele uwagi poświęcono także typologii uzależnień i neurobiologicznym mechanizmom rozwoju uzależnienia. Prelegenci omówili również temat zaburzeń psychicznych związanych z używaniem alkoholu i kwestię leczenia zespołu abstynencyjnego oraz farmakoterapii uzależnienia od alkoholu.

W spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób, które reprezentowały różne środowiska i grupy zawodowe, głównie terapeutów uzależnień, psychologów oraz lekarzy.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback