Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta delegacji The Medical Council of Thailand

W dniu 1 czerwca 2017 wizytę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym złożyła delegacja przedstawicieli The Medical Council of Thailand. Spotkanie było integralną częścią procesu uzyskania przez Warszawski Uniwersytet Medyczny akredytacji studiów medycznych w Tajlandii.

Starania o uzyskanie akredytacji zostały podjęte z inicjatywy Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego,  a całość wymaganej dokumentacji została przygotowana przez Zespół Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim. Uzyskanie akredytacji ma na celu zainteresowanie kandydatów z Tajlandii studiami medycznymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i umożliwi absolwentom wykonywanie  zawodu w rodzimym kraju. Pod tym względem Warszawski Uniwersytet Medyczny chciałby dołączyć do grona polskich uniwersytetów medycznych, takich jak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Lublinie i Katowicach, które uzyskały już akredytację w Tajlandii.

Gospodarzem spotkania był prof.  Krzysztof J. Filipiak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.  The Medical Council of Thailand reprezentowali : dr Prasobsri Ungthavorn – Przewodnicząca Komitetu ds. Akredytacji Medycznych Uczelni Zagranicznych (Chairman, the Sub-committee for Accreditation of Foreign Medical Schools), dr Nantana Sirisup – Członek Komitetu (Committee Member), Atinart Phuengkhwamchob z Departmanetu Socjologii i Tipsiri Greewichai – Sekretarz Komitetu. Ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w spotkaniu uczestniczyli:  prof. Bożena Werner – Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim, II Wydziału Lekarskiego, prof.  Lidia Rudnicka – Prodziekan ds. Nauki, I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch – Jędrzejewska – Prodziekan ds. Studenckich, I Wydziału Lekarskiego, prof.  Kazimierz Szopiński – Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, dr hab. Piotr Luliński – Prodziekan ds. Umiędzynarodowiania i Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Michał Cegiełkowski – Koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, mgr Lidia Przepióra – Dziewulska – Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, mgr Magdalena Kawałczewska – Kierownik Oddziału Nauczania w Języku Angielskim i Jaqueline Eleonora Pourhamid – Przedstawicielka Samorządu Studenckiego English Division.

Spotkanie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez Prorektora prof. dr. hab. Krzysztofa J. Filipiaka, który przedstawił historię i działalność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  współpracę międzynarodową i osiągnięcia Uczelni  w dziedzinie edukacyjnej, naukowej i klinicznej. Następnie prof. Bożena Werner szczegółowo omówiła zasady rekrutacji na studia w języku angielskim, program nauczania medycyny w języku angielskim, z uwzględnieniem liczby godzin dydaktycznych i punktów ECTS,  sposób organizacji i realizacji  zajęć oraz bazę dydaktyczną . Dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących akredytacji między innymi zasad uzyskiwania akredytacji w Polsce, posiadanych akredytacji międzynarodowych, realizacji  praktycznego szkolenia studentów, zasad oceny nauczycieli akademickich i in. Ważnym głosem w dyskusji były wypowiedzi przedstawicielki Samorządu Studenckiego Oddziału Nauczania w Języku Angielskim, która odpowiadała na interesujące Delegację kwestie z perspektywy studenta.

Uczestnicy Delegacji  zapoznali się z infrastrukturą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwiedzili Centrum Biblioteczno – Informacyjne, Centrum Badań Przedklinicznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny , Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne i Dom Studenta przy ul. Karolkowej. W wizycie tej towarzyszył  im absolwent Oddziału Nauczania w Języku Angielskim, dr Damian Okruciński. 

Zdjęcia: Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

 
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
08.jpg
09.jpg
13.jpg
14.jpg
18.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback