Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XIX Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

2 czerwca już po raz dziewiętnasty zorganizowano Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej.  Były one połączone z Wiosennym Spotkaniem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz spotkaniem Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.

Głównym organizatorem spotkania była I Katedra i Klinika Kardiologii WUM, a honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor naszej Uczelni – prof. Mirosław Wielgoś oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prof. Piotr Hoffman.

Konferencję otworzył prof. Grzegorz Opolski – przewodniczący Komitetu Naukowego. Witając przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele Władz Uczelni, wykładowcy, lekarze i studenci, podkreślił akademicki wymiar sympozjum.

Podczas konferencji przedstawiono wyniki badań klinicznych i aktualne zalecenia medyczne dotyczące postępowania w przypadku najważniejszych problemów kardiologicznych. Zaprezentowano także innowacyjne techniki leczenia w kardiologii inwazyjnej i elektroterapii, w tym terapii zaburzeń z rytmu serca u najmłodszych pacjentów. Osobne miejsce poświęcono telekardiologii. Gościem honorowym konferencji była prof. Emanuela Locati z Włoch, ekspert w dziedzinie telemonitoringu urządzeń wszczepialnych.

Stosowanie aktualnych wytycznych w codziennej praktyce oraz wybór optymalnego sposobu postępowania przedyskutowano razem z wybitnymi ekspertami  w ramach tzw. kardiogrupy.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w 7 sesjach dydaktycznych oraz sesji studenckich prac oryginalnych, podczas której przyszli lekarze zaprezentowali wyniki swoich prac naukowych. Prace przedstawiono w formie e-plakatów w formule Hyde-Parku. Autorzy najciekawszych doniesień zostali nagrodzeni.

Sympozjum towarzyszyły warsztaty dotyczące ostrych stanów kardiologicznych przygotowane przez studentów z Koła Kardiologicznego  przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM.

W programie konferencji znalazło się także Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zdjęcia: Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube