Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta delegacji University of Pennsylvania School of Dental Medicine

5 czerwca 2017 roku w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie delegacji University of Pennsylvania School of Dental Medicine z USA i przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie wizyty omówiono szczegóły przyszłej współpracy i wymiany akademickiej. Kooperacja obu szkół wyższych obejmować będzie wymianę wykładowców, naukowców, studentów, doktorantów, współpracę naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji.

Uczelnie zawarły umowę o współpracy i wymianie akademickiej. W imieniu WUM umowę podpisał: prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, a ze strony University of Pennsylvania School of Dental Medicine – Dziekan, prof. Denis F. Kinane.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu, uczestniczyli przedstawiciele University of Pennsylvania School of Dental Medicine: prof. Syngcuk Kim –laureat nagrody Louis I. Grossmana, Prodziekan ds. Stosunków Globalnych, Prodziekan ds. Zaawansowanej Edukacji Stomatologicznej (Klinika Endodoncji), prof. Uri Hangorski – Prodziekan ds. Studenckich; ze strony naszej Uczelni: prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor WUM, władze dziekańskie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. Kazimierz Szopiński, prof. Michał Ciurzyński, a także Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą - mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

University of Pennsylvania School of Dental Medicine jest jedną z najbardziej prestiżowych instytucji szkolących stomatologów w USA. W czasie spotkania ustalono zasady współpracy naukowej między uczelniami, a także zasady wymiany pracowników naukowych i studentów. Współpraca obejmować będzie możliwość krótko- i długoteminowych pobytów szkoleniowych i badawczych, w odniesieniu do studentów uczestnictwo w praktykach i zajęciach dydaktycznych.

Goście zwiedzili Centrum Dydaktyczne i Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM oraz Kliniki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Planowana współpraca przyczyni się do wzrostu mobilności naszych studentów i badaczy oraz do rozwoju badań naukowych prowadzonych w obydwu Uczelniach.

 

 

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube