Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja podsumowująca fazę badawczą projektu „LeanOZ – Lean Management w Ochronie Zdrowia”

26 czerwca w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca fazę badawczą projektu „LeanOZ – Lean Management w Ochronie Zdrowia”. Wydarzenie objęli patronatem honorowym Minister Zdrowia oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś oraz prof. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM. Gospodarzem oraz prowadzącym konferencję był prof. Tomasz Hermanowski – kierownik Projektu oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ).

Sekretarz Stanu Marek Tombarkiewicz odczytał list Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła skierowany na ręce prof. Tomasza Hermanowskiego. Słowa Ministra Zdrowia zawierały przekonanie, że działania podejmowane w ramach projektu „LeanOZ” przyczynią się do wzrostu jakości opieki zdrowotnej oraz większej satysfakcji pacjenta w trakcie procesu leczenia.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś pogratulował prof. Tomaszowi Hermanowskiemu oraz całemu zespołowi za zaangażowanie się w problematykę lean management w ochronie zdrowia, które prowadzić ma do unowocześnienia zarządzania w systemie opieki zdrowotnej. Rektor podkreślił, że w obecnych czasach „wszelkie działania, które pozwalają optymalizować wydatki związane z procesem leczenia są bezcenne”. Prof. Mirosław Wielgoś przypomniał, że w programie udział biorą trzy jednostki: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN). Wyraził jednocześnie nadzieję, że rozwiązania zaproponowane przez zespół badaczy zainteresują szersze kręgi, „które będą chciały wprowadzać Państwa recepty na poprawę sytuacji w zarządzaniu opieką zdrowotną do swoich placówek ochrony zdrowia”.

Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu „LeanOZ”, będącego organem zarządzającym projektu, jest prof. Tomasz Hermanowski reprezentujący PTEZ, a wśród członków Komitetu znaleźli się: mgr Stanisław Brzozowski (PTEZ, Menedżer Operacyjny Projektu), dr Mira Lisiecka-Biełanowicz (WUM), mgr inż. Małgorzata Chmielewska (WUM), prof. Danuta Ryglewicz (IPiN) oraz dr Daria Biechowska (IPiN).

Podczas konferencji wysłuchaliśmy szeregu prezentacji członków zespołu projektu „LeanOZ” oraz zaproszonych gości. W trakcie sesji I m.in. prof. Tomasz Hermanowski omówił cele badawcze projektu „LeanOZ”, dr Daria Biechowska wygłosiła referat „Zastosowanie Lean w leczeniu udarów mózgu”, a prof. Anna Kosieradzka (UW) wygłosiła wykład „Wdrożenie projektu Lean – czynniki sukcesu”. Program sesji II zatytułowanej „Standardy mapowania strumieni wartości, prezentacje zespołów projektu LeanOZ” obejmował wykłady m.in. mgr. Stanisława Brzozowskiego „Inicjatywa projektu LeanOZ, przygotowanie danych. Lokalna mapa potrzeb zdrowotnych”, Witolda Pawła Kalbarczyka „Standaryzacja miejsc realizacji świadczeń”, prof. Mariusza Bednarka „Wycena potencjalnych efektów wdrożenia”. Z kolei podczas sesji III „Konsultacje społeczne standardów LeanOZ” zaplanowano panel dyskusyjny „Praktyczne zastosowania narzędzi lean management w instytucjach polskiego systemu ochrony zdrowia”.

 

Cezary Ksel
Biuro prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_5220.jpg
IMG_5238.jpg
IMG_5296.jpg
IMG_5318.jpg
IMG_5364.jpg
IMG_5388.jpg
IMG_5448.jpg
IMG_5518.jpg
IMG_5562.jpg
IMG_5615.jpg
IMG_5626.jpg
IMG_5672.jpg
IMG_5688.jpg
IMG_5713.jpg
IMG_5822.jpg
IMG_5834.jpg
IMG_5877.jpg
IMG_5939.jpg
IMG_5956.jpg
IMG_6013.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter