Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Promocja doktorów i doktorów habilitowanych II Wydziału Lekarskiego

30 czerwca Rektor, Dziekan i Rada II Wydziału Lekarskiego zaprosili do Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie na uroczystą promocję doktorów nauk medycznych, doktorów nauk o zdrowiu oraz doktorów habilitowanych nauk medycznych II Wydziału Lekarskiego roku akademickiego 2016/2017.

Gospodarzem uroczystości był Dziekan II WL prof. Marek Kuch. Wśród gości znaleźli się: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dr Jarosław Pinkas, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji dr hab. Wojciech Braksator, Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Prodziekan WLD prof. Michał Ciurzyński, Prodziekan WNoZ dr hab. Katarzyna Koziak. Szczególnie gorąco przywitano byłych rektorów Uczelni – prof. Tadeusza Tołłoczko i prof. Marka Krawczyka oraz poprzednich Dziekanów II WL – prof. Longina Marianowskiego, prof. Jerzego Stelmachówa, prof. Macieja Karolczaka i Prodziekana prof. Ryszarda Aleksandrowicza. Przybyli Prodziekani II WL obecnej kadencji: prof. Bożena Werner, dr hab. Magdalena Malejczyk, prof. Artur Mamcarz, dr hab. Dariusz Białoszewski.

Podczas swojego przemówienia Dziekan prof. Marek Kuch przypomniał osoby prof. Witolda Rużyłło – dwa dni wcześniej uhonorowanego godnością doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Wojciecha Noszczyka, jako przykłady wybitnych jednostek, które poświęciły swoje życie zarówno pomaganiu i leczeniu chorych i cierpiących, jak też pracy naukowej służącej rozwojowi medycyny. Zwracając się do nowych doktorów i doktorów habilitowanych, Dziekan podkreślił, że podjęty przez nich wybór połączenia drogi lekarza i naukowca zasługuje na najwyższe uznanie, ponieważ okupione jest poświęceniem zarówno swojego życia, jak i życia rodzinnego. „Bohaterem jest ten, kto wybrał taką drogę. Dlatego jesteście bohaterami tej uroczystości” – zakończył Dziekan.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś przypomniał na swoim przykładzie, jak żmudne i pracochłonne jest zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych. Podkreślił jednocześnie wielkie znaczenie mentorów i nauczycieli, kształtujących osobowość oraz wskazujących i wspomagających rozwój naukowy swoich podopiecznych. Wracając do współczesności Rektor zwrócił uwagę, jak wielkim wyzwaniem jest zbliżająca się w 2020 roku kolejna parametryzacja jednostek naukowych. Oznajmił, że zdobycie dobrej oceny wymagać będzie pokonania wielu trudności, a przede wszystkim wprowadzenia kolejnych rozwiązań wspomagających i podnoszących jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach.

Okolicznościowe przemówienie do promowanych wygłosił także dr Jarosław Pinkas.

Następnie odbyło się wręczenie „Medalu za zasługi dla II Wydziału Lekarskiego”, będącego wyrazem wdzięczności dla wybitnych osób związanych z II WL. Medal otrzymali: prof. Artur Dziak – wybitny ortopeda i specjalista w dziedzinie medycyny sportowej oraz prof. Jerzy Szaflik – specjalista w zakresie chorób oczu, wieloletni dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie.

Podczas uroczystości uhonorowano również dwóch nauczycieli i lekarzy, którzy w roku akademickim 2016/2017 uzyskali nominację profesorską. Dyplomy gratulacyjne wręczono prof. Dariuszowi Szukiewiczowi oraz prof. Pawłowi Piątkiewiczowi.

W roku akademickim 2016/2017 stopień doktora nauk medycznych i doktora nauk o zdrowiu otrzymało 36 osób, natomiast stopień doktora habilitowanego – 9 osób. Dyplomy wręczali Rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz Dziekan prof. Marek Kuch. Przemówienie przedstawiciela doktorów wygłosił dr Michał Wełnicki.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert fortepianowy prof. Piotra Palecznego, którego sylwetkę zaprezentował dr hab. Wojciech Braksator. Na część artystyczną złożyły się kompozycje Fryderyka Chopina.

 

Cezary Ksel
Biuro prasowe

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube