Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość czepkowania absolwentów studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

30 czerwca w Auli Centrum Dydaktycznego 173 absolwentów pielęgniarstwa oficjalnie zakończyło naukę na studiach licencjackich. Centralnym punktem uroczystości była ceremonia czepkowania.

Gospodynią uroczystości była dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ, która powitała Władze Uczelni, kadrę dydaktyczną, licznie przybyłych na uroczystość gości oraz głównych bohaterów wydarzenia – absolwentów.

W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Makowski, przedstawiciele Władz Dziekańskich WNoZ oraz Prodziekani zaprzyjaźnionych Wydziałów naszej Uczelni. Zaproszenie gospodarzy przyjęła także przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia i osoby stojące na czele najważniejszych polskich organizacji zrzeszających pielęgniarki.

W imieniu JM Rektora – prof. Mirosława Wielgosia, do absolwentów zwrócił się dr hab. Wojciech Braksator. Przemawiając do kończących studia, podkreślił wyjątkowość profesji pielęgniarskiej, która z jednej strony cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym z drugiej zaś wymaga niezwykłej odpowiedzialności i gotowości na ustawiczne kształcenie. Życzył im także sukcesów w pracy, dobrych relacji z pacjentami i współpracownikami oraz realizacji wszelkich zamierzeń.
Do życzeń i gratulacji dołączyły się także Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – dr Grażyna Wójcik.
List od Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ – Beaty Cholewki skierowany do bohaterów uroczystości odczytała przedstawicielka MZ - Krystyna Kret.

9 absolwentek, które uzyskały najwyższą średnią, otrzymało nagrodę w postaci prenumeraty czasopisma Magazyn Pielęgniarki i Położnej. Fundatorem nagrody była Naczelna Rada Pielegniarek i Położnych.

Wyróżniono także 23 absolwentów, którzy odbywali praktyki zawodowe w Klinice Neurologii Szpitala Bielańskiego. List pochwalny, w związku z wzorowym wypełnianiem obowiązków przez studentów, wystosowała Pielęgniarka Oddziałowa – Zyta Lament.

Po odśpiewania hymnu pielęgniarskiego i złożeniu ślubowania nastąpiła ceremonia czepkowania, której dokonały  starsze koleżanki, a zarazem wykładowczynie. Następnie absolwenci otrzymali listy gratulacyjne z rąk prof. Piotra Małkowskiego i dr hab. Wojciecha Braksatora.

W imieniu kończących studia głos zabrała Aleksandra Rybacka.
 
Uroczystość uświetnił wykład zatytułowany „Choroby zakaźne. Zagrożenia wakacyjne”, który wygłosił prof. Andrzej Horban – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II WL.

 

Zdjęcia: Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter