Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Naukowcy WUM w Radzie Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

29 czerwca br. powołano skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny na kadencję 2017-2021. Z ramienia naszej Uczelni w Radzie zasiądą: prof. Stefan Tyski oraz dr hab. Piotr Tyszko.

Misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Obejmują one m.in. ocenę sytuacji zdrowotnej ludności Polski, monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu, zapobieganie chorób zakaźnym i zakażeniom, badania epidemiologiczne ważnych społecznie NCDs, promocję zdrowia oraz zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia. NIZP-PZH wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek.

Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NIZP-PZH w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube