Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość czepkowania absolwentów studiów I stopnia na kierunku położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu

12 lipca odbyła się uroczystość czepkowania 68 absolwentek studiów I stopnia kierunku położnictwo Wydziału Nauki o Zdrowiu. Uroczystość, z udziałem JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia i Dziekana Wydziału prof. Piotra Małkowskiego, prowadził Prodziekan ds. kierunku Położnictwo prof. Piotr Węgrzyn. Najlepszą średnią w tym roku uzyskały: Karolina Minasiewicz, Marta Nowak oraz Adrianna Gawińska.

„Dzisiaj jesteśmy uczestnikami wydarzenia, kiedy to blisko 70 Pań uzyska dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku położnictwo. Dlaczego jest to takie bardzo ważne? Z dwóch zasadniczych względów: po pierwsze otrzymujecie Panie zawód bardzo dobry, bardzo ważny i ceniony, choć i nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby był bardziej ceniony i doceniany. (…) A po drugie ważne jest, że oprócz tego zawodu, jak mniemam wymarzonego i wyśnionego, otrzymujecie Panie status wyższego wykształcenia pierwszego stopnia na poziomie licencjackim. Jest to bardzo ważne, bo otwiera przede wszystkim drogę do dalszego kształcenia i możliwości kontynuowania studiów na drugim etapie, etapie magisterskim, do czego wszyscy Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. Oczywiście można już na tym etapie zakończyć tę drogę, ale lepiej rozwijać się dalej i zdobywać kolejne szczeble, bo, jak mniemam, one nie utrudniają, a pomagają w życiu (…). Przed Paniami nowe życie, albo związane głównie z pracą zawodową, albo z kontynuacją nauki, ale na pewno nowe wyzwania. (…)Wybrałyście Panie sobie piękny zawód, który może dawać tym, którzy go wykonują, tym którzy korzystają z waszej pomocy, wiele satysfakcji, ale proszę pamiętać, że jest to zawód bardzo trudny, wymagający wielu poświęceń i wyrzeczeń” – mówił do zebranych Rektor prof. Mirosław Wielgoś.

Dziekan prof. Piotr Małkowski podkreślił, że Absolwentki kończą kierunek studiów, który w rankingu Perspektyw zajmuje pierwsze miejsce oraz zachęcił do kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Życzenia przekazali również: Prodziekan ds. kierunku Położnictwo prof. Piotr Węgrzyn, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Madajczyk, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr Grażyna Bączek.

Absolwentki złożyły ślubowanie, po czym obyło się tradycyjne czepkowanie. Następnie głos zabrały Panie: Paulina Szajwaj  - Przewodnicząca Samorządu Studenckiego WNoZ oraz - w imieniu absolwentek - starościna roku Zuzanna Zawadzka.

 

Marta Wojtach
Dyrektor Biura Prasowego – Rzecznik Prasowy

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube