Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom I Wydziału Lekarskiego

13 lipca 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów magisterskich kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz licencjackich kierunków: logopedia ogólna i kliniczna, elektroradiologia i audiofonologia z protetyką słuchu I Wydziału Lekarskiego. Spotkanie z udziałem JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia prowadził Prodziekan ds. studiów licencjackich i magisterskich prof. Krzysztof Czajkowski, który reprezentował władze dziekańskie IWL.

Obecni byli również: prof. Piotr Wroczyński – Dziekan WF, prof.  Dorota Olczak-Kowalczyk – Prodziekan WLD, dr hab. Katarzyna Koziak – Prodziekan WNoZ, dr hab. Dariusz Białoszewski – Prodziekan II WL.

Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj z Państwem, bo to na pewno niezwykle ważny dzień w Państwa życiu, który coś kończy, a jednocześnie otwiera. Bardziej skupiajmy się na tym, co się przed Państwem dziś otwiera niż nad tym, co się zamyka, ponieważ zawsze trzeba patrzeć do przodu. Jest to ważny dzień dla Państwa, ale i dla mnie jest to niezwykle przyjemny moment, ponieważ w poprzednim wcieleniu, gdy byłem Dziekanem I Wydziału Lekarskiego miałem przyjemność przyjmować Państwa w progi naszego Uniwersytetu, wręczać Państwu indeksy i mam głęboką nadzieję, że większość osób, które wtedy te indeksy odebrały jest dzisiaj tutaj z nami i będzie celebrowało ten wspaniały dzień, w którym kończycie Państwo studia wyższe na obranych przez siebie kierunkach.(…) Dzisiejszy dzień jest też wyjątkowy z tego powodu, że po raz pierwszy w dziejach naszej Uczelni wręczymy dyplomy absolwentom studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna” – mówił do Absolwentów JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś.

Moment zakończenia studiów można porównać do końca beztroskiego dzieciństwa. Nie zdajecie sobie Państwo jeszcze z tego sprawy, bo dla absolwentów studiów magisterskich i tych, którzy nie będą kontynuować nauki, skończył się etap postrzegany przez Was jako ciężki trud nauki przedmiotów tych ciekawych, i tych pozornie do końca nieprzydatnych. Pozornie, bo muszę Państwu powiedzieć, że przydatność przedmiotów można ocenić z perspektywy czasu. W moim przypadku takimi przedmiotami nie do końca ulubionymi były: biochemia, farmakologia i patofizjologia, ale po wielu latach pracy to właśnie te przedmioty są kluczem do tego, żeby zrozumieć chorobę i planować leczenie pacjentów. (…) Przed Państwem jest nowy etap życia, który będzie trwał nie te 3 lub 5 lat – jak studia, ale jeżeli dobrze pójdzie to około lat 40 lub dłużej i będziecie mieli wtedy Państwo okazję sprawdzić w praktyce zdobytą na naszej Uczelni wiedzę i szybko się przekonacie, że praca zawodowa oznacza codziennie jakieś drobne lub ważne egzaminy praktyczne i od Waszych umiejętności i zdolności dostrzegania szczegółów będą zależały bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów. Zrozumiecie wtedy, że te studia były naprawdę bardzo dobrym momentem i wcale nie takim wyczerpującym w porównaniu z pracą. Jeżeli chodzi o egzaminy to trudny pacjent też będzie formą egzaminu. Mam nadzieję, że te codzienne wyzwania zmobilizują Was później do czytania podręczników, doniesień, uczestnictwa w kursach, sympozjach, ale mam również nadzieję, że Państwo również w swoim dorosłym życiu będziecie ciepło wspominać Warszawski Uniwersytet Medyczny i okres studiów. Jeszcze raz Państwu w imieniu własnym i wszystkich dziekanów I Wydziału Lekarskiego gratuluję ukończenia studiów” – mówił podczas uroczystości - prof. Krzysztof Czajkowski, Prodziekan ds. studiów licencjackich i magisterskich

W imieniu absolwentów głos zabrała Beata Kawczyńska. 

 Studia II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna z najwyższą średnią ukończyły: Katarzyna Kiraga, Katarzyna Olszowska i Paulina Kucińska-Janaszek.

Studia I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna z najwyższą średnią ukończyły: Karolina Urbańska, Dominika Żarnecka i Sylwia Seremak.

Studia I stopnia na kierunku elektroradiologia z najwyższą średnią ukończyły: Kaja Żołnierzak, Ewa Świerżyńska i Magdalena Ozimek.

Studia I stopnia na kierunku audiofonologia z protetyką słuchu z najwyższą średnią ukończyły: Olga Łapińska, Marta Grądzka i Anna Karolak.

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie nagród absolwentom kierunków licencjackich, którzy wyróżnili się pracą na rzecz I Wydziału Lekarskiego oraz całej braci studenckiej WUM. Osoby te były członkami Zarządu Samorządu Studentów I Wydziału Lekarskiego, Rady Wydziału I Wydziału Lekarskiego lub innych komisji wydziałowych i uczelniach. Uhonorowani zostali: Klaudia Kosycarz (elektroradiologia) - członek Zarządu Samorządu Studentów I WL; Klaudia Maciata (audiofonologia z protetyką słuchu) - członek Zarządu Samorządu Studentów I WL, Członek Komisji Kultury Samorządu Studentów, członek Komisji Stypendialnej, członek Komisji Dyscyplinarnej, członek Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Bartłomiej Gastoł (elektroradiologia) - członek Komisji Sportu i Turystyki Samorządu Studentów.

 

Marta Wojtach
Dyrektor Biura Prasowego – Rzecznik Prasowy

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter