Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zabiegi strukturalne w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wykorzystaniem nowatorskiego systemu do holograficznej rzeczywistości rozszerzonej

31.05.2017 w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM wykonano po raz pierwszy zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej u pacjenta z ciasną stenozą aortalną z pomocą systemu do wzbogaconej rzeczywistości Carnalife®.

Zespół wykonujący procedurę (doc. Zenon Huczek, doc. Janusz Kochman, lek. Radosław Wilimski, dr Piotr Scisło i lek. Bartosz Rymuza) dzięki odpowiednio przygotowanemu badaniu angiotomografii komputerowej miał możliwość obejrzenia w okularach do wirtualnej rzeczywistości hologram przedstawiającego serca i naczynia pacjenta. Technologia dostępna w systemie Carnalife® pozwoliła zoptymalizować okres przygotowania okołozabiegowego (dobór odpowiedniej zastawki, ocena anatomii pacjenta, wybór miejsca dostępu) oraz stanowiła istotne ułatwienie w trakcie procedury, tym samym zwiększając jej bezpieczeństwa i skracając czas trwania.

04.07.2017 po raz pierwszy wykorzystano system Carnalife® przy zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjenta z migotaniem przedsionków i przeciwwskazaniami do leczenia przeciwkrzepliwego. Dzięki zastosowaniu hologramów, zespół lekarzy (w składzie: doc. Janusz Kochman, doc. Zenon Huczek, dr Piotr Scisło i lek. Karol Zbroński) był w stanie precyzyjnie ocenić anatomię i morfologię lewego przedsionka oraz dobrać odpowiedni implant do okluzji uszka lewego przedsionka, a następnie w asyście systemu wykonać skuteczny zabieg. Odpowiednie obrazowanie i precyzyjne planowanie stanowi kluczową część każdej procedury strukturalnej w kardiologii inwazyjnej.

Zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej wykonywane są w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM od 2010 r. W tej kategorii też Klinika Kardiologii kierowana przez prof. Grzegorza Opolskiego znalazła się na pierwszym miejscu rankingu WPROST w 2016 r.

Carnalife® to nowatorski produkt polskiej firmy MedApp, spółce notowanej na giełdzie NewConnect, działającej w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Sam system skierowany jest do pacjentów, lekarzy i placówek medycznych i znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

Współpraca pomiędzy I Katedrą i Kliniką Kardiologii oraz firmą MedApp to przykład wspierania innowacyjności i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych w medycynie promowany przez WUM.

 

Rycina 1. A-C. Hologramy widziane przez operatora w trakcie zabiegu na tle monitorów przedstawiających tradycyjne obrazowanie angio- i echokardiograficzne. D. Operatorzy i asysta w trakcie procedury z wykorzystaniem okularów do rozszerzonej rzeczywistości.

Rycina 2. A. Rekonstrukcja 3D lewego przedsionka. B, C. Hologramy widziane przez operatora w trakcie zabiegu na tle monitorów przedstawiających tradycyjne obrazowanie angio- i echokardiograficzne. D. Operatorzy i asysta w trakcie procedury z wykorzystaniem okularów do rozszerzonej rzeczywistości.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube