Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Absolwenci higieny stomatologicznej i technik dentystycznych odebrali dyplomy

W piątek, 14 lipca, w sali im. prof. J. Zaorskiego 47 studentów oficjalnie zakończyło naukę na studiach I-go stopnia Wydziału Lekarsko-Dentystycznego naszej Uczelni, otrzymując dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu.

W trakcie ceremonii, której gospodarzem była Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, nie zabrakło przedstawicieli Władz: Rektorskich, Dziekańskich, Wydziałowych, nauczycieli akademickich oraz rodzin i przyjaciół absolwentów.

Dziekan – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska ciepło przywitała obecnych na uroczystości. Pogratulowała absolwentom i podkreśliła, że dzisiejsze święto jest ukoronowaniem ich ciężkiej 3-letniej pracy oraz początkiem nowego etapu w życiu - pracy zawodowej, ale także czasem rozwijania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Na koniec życzyła im, aby wiedzę, którą zdobyli wykorzystali w sposób właściwy i godnie reprezentowali macierzystą uczelnię.

Następnie głos zabrał dr hab. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji. Powinszował bohaterom uroczystości sukcesu, jakim jest otrzymanie dyplomu. Zaznaczył również, iż zawsze warto się uczyć, ponieważ nigdy nie jest to stracony czas. Ponadto odczytał list, który skierował do absolwentów Rektor – prof. Mirosław Wielgoś. W liście Rektor wyraził dumę, iż kolejni studenci dołączają do wielkiej medycznej rodziny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pogratulował Wydziałowi oraz nauczycielom akademickim za serce i trud włożone w proces edukacji oraz apelował o to, aby stawiać sobie ambitne cele i nie bać się marzyć.

Po przemowach absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, po czym nastąpiło wręczenie dyplomów. Jako pierwsza, z rąk Prorektora oraz Dziekan, dyplom odebrała Monika Mikłaszewicz, która ukończyła studia na kierunku higiena stomatologiczna ze średnią 4,69 i średnią z obrony pracy dyplomowej 5,00.

W imieniu dyplomowanych do gości zwróciła się Gabriela Głowacka z higieny stomatologicznej. Powiedziała, że dzięki studiom na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym absolwenci nie tylko zdobyli wiedzę i zawód, ale także przyjaciół. Podziękowała nauczycielom i wykładowcom za wpojenie empatii i dostrzeganie wszystkich problemów pacjenta. Zakończyła życzeniami sukcesów, wytrwałości, spełnienia marzeń i odwagi.

Ceremonię zakończyło rozdanie kwiatów oraz wspólne zdjęcie.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube