Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość pogrzebowa prof. Andrzej Trzebskiego

14 lipca odbyła się uroczystość pogrzebowa prof. dr. hab. dr. h. causa Andrzej Trzebskiego - jednego z najwybitniejszych Absolwentów i Profesorów naszej Alma Mater, Prorektora ds. Nauki (1981-1984), Dziekana Wydziału Lekarskiego (1972-1975), Prodziekana macierzystego Wydziału (1970-1972), Dyrektora Instytutu Nauk Fizjologicznych AM w Warszawie (1978-1984), Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka (1967 – 1998).

W ceremonii pożegnalnej, z ramienia Władz Uczelni, udział wzięli: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak, Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski oraz Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. Studenckich I, II i III roku, obecny kierownik Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej – prof. Agnieszka Cudnoch Jędrzejewska.

Mowy pogrzebowe wygłosił prof. Krzysztof J. Filipiak oraz prof. Paweł Włodarski, a także: prof. Wiesław Pawlik - Dyrektor Wydziału V Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Stanisław Czuczwar - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Tomasz Brzozowski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska - kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w latach 1998-2012 oraz prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska.

Uroczystość pogrzebowa miała miejsce na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
12.jpg
13.jpg
15.jpg
17.jpg
18.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube