Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Prof. Krzysztof Czajkowski nowym Konsultantem Krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii

1 sierpnia Minister Zdrowia powołał prof. Krzysztofa Czajkowskiego  na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Prof. Krzysztof Czajkowski kieruje II Katedrą i Kliniką Położnictwa I Ginekologii w Szpitalu im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej, pełni także funkcję Prodziekana ds. studiów licencjackich i magisterskich I WL.

Spośród 93 konsultantów krajowych, 12 – to reprezentanci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konsultantów krajowych powołuje Minister Zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Kandydaci na to stanowisko są zgłaszani przez towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie.

Kadencja konsultanta krajowego trwa 5 lat.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube