Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra nominowana do Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków

Dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, kierująca uczelnianą Pracownią Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, została  z ramienia Ministerstwa Zdrowia delegatem Urzędu Rejestacji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobojczych reprezentującym Polskę w Komitecie ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA).

CHMP jest kluczowym komitetem Europejskiej Agencji Leków. Oprócz dokonywania ocen produktów leczniczych w celu wydania decyzji o ich dopuszczeniu do obrotu we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zajmuje się  rozpatrywaniem spraw dotyczących ochrony zdrowia publicznego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube