Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konkurs Santandera rozstrzygnięty

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą pracę z dziedziny laktotechnologii i terapii żywieniowej wcześniaków. 

Konkurs organizowany w ramach Programu „Santander Universidades”, odbył się pod patronatem Dziekana II Wydziału Lekarskiego – prof. Marka Kucha.

Pierwszą nagrodę przyznano Benicie Jędral za pracę zatytułowaną „Wykorzystanie mleka kobiecego w pielęgnacji kikuta pępowinowego”, której temat był przedmiotem pracy magisterskiej autorki wykonanej pod opieką dr n.o zdr. Małgorzaty Witkowskiej-Zimny. Drugą nagrodę otrzymała Olga Barbarska za pracę pt. „Characteristics of Regional HMB”. Trzecia nagroda przypadła Monice Szyszko za pracę pt. „Wiedza i opinia kobiet o banku mleka kobiecego”. Współautorką tej pracy była Sylwia Dębska. 

W skład Jury konkursu weszły: prof Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, dr hab Ewa Dmoch-Gajzlerska oraz sekretarz Konkursu dr hab. n biol. Aleksandra Wesołowska - p.o kierownika Uniwersyteckiej Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym (WNOZ).

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube