Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Naukowcy z naszej Uczelni pracują nad metodą poprawiającą skuteczność leczenia glejaków

W ramach programu STRATEGMED,  w kwietniu 2017 r., Warszawski Uniwersytet Medyczny rozpoczął realizację projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”. Celem projektu jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza (ukierunkowane sekwencjonowanie NGS 700 genów) oraz próbę opracowania “liquid biopsy” opartej o analizę wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi, co mogło by stanowić małoinwazyjną opcję dla biopsji, poprawiłoby dostępność do diagnostyki, komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz nowe możliwości monitorowania przebiegu choroby.

Pomimo znacznego postępu w chirurgii, radioterapii i chemioterapii glejaki są w zasadzie nieuleczalne. Właściwe zidentyfikowanie typu glejaka, wczesne rozpoznanie progresji molekularnej, scharakteryzowanie krytycznych mutacji lub cech epigenetycznych daje nadzieję na poprawę wyników leczenia. Zadaniem zespołu z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii pod kierownictwem dr Ilony Kalaszczyńskiej i we współpracy z prof. Andrzejem Marchelem kierownikiem Kliniki Neurochirurgii będzie zastosowanie hodowli 3-D glejaka in vitro, m.in. w środowisku hipoksji, do oceny charakterystyki komórek nowotworowych i ich podatności na terapie w środowisku zbliżonym do niszy nowotworowej. Realizacja zadań przyczyni się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także doprowadzi do opracowania praktycznego modelu do badania odpowiedzi komórek nowotworowych na leczenie.

Liderem projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest Śląski Uniwersytet Medyczny. Poza naszą Uczelnią do konsorcjum należą: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Regionalne centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, Cyfronet AGH, oraz Oncogene Diagnostics.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube