Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

100 lat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii

12 września w Auli Centrum Dydaktycznego odbyła się uroczystość związana z obchodami 100-lecia Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii. Dawni i obecni pracownicy Zakładu wspominali nie tylko jego burzliwą przeszłość, ale również opowiadali o współczesnych dokonaniach naukowych i dydaktycznych. Na spotkaniu obecny był Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.

Uroczystość była częścią 51. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, odbywającego się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w dniach 12-15 września, a którego organizatorem były Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików oraz I Wydział Lekarski WUM.

Historia  Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii naznaczona jest nazwiskami wybitnych specjalistów, którzy ją tworzyli i nią kierowali: prof. Mieczysława Konopackiego (kierownika Zakładu w latach 1916-1939), prof. Juliusza Zweibauma (kierownika w latach 1945-1958), prof. Kazimierza Ostrowskiego (kierownika w latach 1958-1992), prof. Stanisława Moskalewskiego (kierownika w latach 1992-2005). Od 2005 roku pracą Zakładu kieruje prof. Jacek Malejczyk.

Moderatorami jubileuszowej uroczystości byli przedstawiciele dwóch różnych pokoleń: prof. Stanisław Moskalewski – pamiętający początki funkcjonowania Zakładu po wojennej pożodze oraz późniejszy rozkwit jednostki pod kierunkiem prof. Kazimierza Ostrowskiego, i dr Łukasz Biały – reprezentujący następną generację tworzącą współczesne kadry Zakładu.

W spotkaniu, oprócz Rektora prof. Mirosława Wielgosia, uczestniczyli: Prorektor prof. Barbara Górnicka, Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Dziekan WLD prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Prodziekan I WL prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. Przybyli również m.in. były i obecny kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej prof. Ryszard Aleksandrowicz i prof. Bogdan Ciszek oraz były i obecny kierownik Zakładu Immunologii prof. Marek Jakóbisiak i prof. Jakub Gołąb, a także pracownicy jednostek ulokowanych w Centrum Biostruktury, którego częścią jest Katedra i Zakład Histologii i Embriologii.

Po powitaniu władz rektorskich i gości prof. Jakub Malejczyk oddał głos prof. Mirosławowi Wielgosiowi. Rektor, wspominając wyjątkowe grono specjalistów kreujących przez lata prestiż jednostki kierowanej obecnie przez prof. Malejczyka, powiedział: „Tę wyjątkową Rodzinę Katedry i Zakładu, tylko po II Wojnie Światowej tworzyło i tworzy ponad 100 osób, na różnych stanowiskach i z różnymi rolami w odmiennych latach, ale to wszyscy Państwo związani z Katedrą są Bohaterami dzisiejszego Jubileuszu. Niezwykle bogaty dorobek Katedry i Zakładu, gromadzony przez dziesięciolecia jest zasługą wszystkich Państwa - tych, którzy pracujecie w Jednostce dzisiaj i tych, którzy już odeszli z naszego grona. Szanowny Panie Profesorze, pragnę pogratulować Panu znakomitego rozwoju kierowanej przez Pana Jednostki. Bez zaangażowania, trudu i wytrwałości Pana Profesora i Pana znakomitych Współpracowników sukcesy Katedry i Zakładu Histologii
i Embriologii nie byłyby możliwe”.

W geście uznania dla 100-letnich dokonań Zakładu Rektor prof. Mirosław Wielgoś wręczył Profesorowi Jackowi Malejczykowi Medal im. Tytusa Chałubińskiego za znaczący wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny oraz kształcenie kolejnych pokoleń lekarzy i naukowców. Medalem im. Tytusa Chałubińskiego uhonorowano również Profesora Stanisława Moskalewskiego za osobiste zaangażowanie Profesora, Jego dorobek naukowy, zdolności wychowawcze i organizacyjne na rzecz rozwoju Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii oraz całej naszej Uczelni.

Następnie prof. Jacek Malejczyk w imieniu wszystkich pracowników Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii zaprezentował zgromadzonym portret prof. Stanisława Moskalewskiego, który wzbogaci galerię byłych Kierowników Zakładu.

Kolejnym punktem programu była część referatowa, którą rozpoczął prof. Janusz Komender. Profesor przedstawił początki dziejów polskiej histologii oraz Zakładu Histologii i Embriologii do czasu zakończenia II Wojny Światowej. Zaprezentował m.in. dokonania prof. Henryka Fryderyka Hoyera oraz prof. Wacława Mayzla, jak również wkład pracowników Zakładu w tajne nauczanie studentów podczas okupacji. Prof. Jerzy Kawiak omówił perypetie i rozwój Zakładu we wczesnych latach powojennych, w tym odbudowę pomieszczeń Zakładu oraz prace nad rozwojem dydaktyki z uwzględnieniem podręcznika dla studentów „Histologia”, pod red. J. Zweibauma. Następnie głos zabrał prof. Stanisław Moskalewski, który w pełnym anegdot wykładzie przedstawił dzieje Zakładu  na tle sytuacji politycznej i gospodarczej PRL-u, w tym rozwój badań naukowych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych i historię kontaktów zagranicznych pracowników Zakładu. Na zakończenie prof. Wojciech Sawicki poruszył zagadnienie podręczników do nauki histologii, mających przełomowe znaczenie dla edukacji polskich studentów medycyny. Wśród wymienionych pozycji znalazły się m.in. „Histologia ciała ludzkiego” Henryka Hoyera, „Histologia” pod red. J. Zweibauma, „Cytofizjologia” pod red. K. Ostrowskiego i J. Kawiaka, „Histochemia teoretyczna i stosowana” Pearse’a Eversona w tłumaczeniu K. Ostrowskiego, „Histologia z elementami biologii molekularnej” pod red. S. Moskalewskiego i W. Sawickiego.

Na zakończenie spotkania prof. Stanisław Moskalewski zachęcił wszystkich obecnych do wygłoszenia osobistych wspomnień związanych z Zakładem.

100-lecie Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii zostało zwieńczone wykonaniem pamiątkowej fotografii.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube