Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Projekty naszych naukowców uzyskały dofinansowanie NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 1. W grupie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe znalazły się 4 przygotowane przez naszych badaczy.

Wyróżnione projekty to:

"Ocena fizjologicznej zdolności proliferacji i samo odnawiania pneumocytów II rzędu oraz oskrzelowo-pęcherzykowych komórek macierzystych powstałych w odpowiedzi na uszkodzenie płuc" – realizujący dr Andrzej Krzysztof Ciechanowicz

"Ocena ekspresji oraz funkcji wybranych receptorów odporności wrodzonej na komórkach śródbłonka jako podstawa do opracowania nowych strategii terapeutycznych w profilaktyce oraz leczeniu miażdżycy" – realizująca dr Wioletta Olejarz

"Synteza i analiza właściwości sorbentów opartych na magnetycznych molekularnie drukowanych polimerach selektywnie adsorbujących aminy biogenne" – realizująca dr Monika Karolina Sobiech

"Otrzymywanie nowych pochodnych hydroksykumaryn o potencjalnej aktywności wobec receptorów serotoninergicznych – realizująca dr Kinga Ostrowska"

MINIATURA to konkurs na pojedyncze działania naukowe, z którego naukowcy ze stopniem doktora mogą finansować m.in. wyjazdy na kwerendy, wyjazdy badawcze czy konferencje.

Pełna lista nagrodzonych: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-03-miniatura1

Ze względu na ciągły nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 listy rankingowe będą publikowane na bieżąco do końca marca 2018 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube