Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

51 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików

W dniach 12-14 września br. Warszawski Uniwersytet Medyczny był gospodarzem 51 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał przewodniczący komitetu naukowego – prof. Jacek Malejczyk.

Witając uczestników wydarzenia, podziękował JM Rektorowi WUM - prof. Mirosławowi Wielgosiowi oraz Dziekanowi I WL – prof. Pawłowi Włodarskiemu za wsparcie podczas organizacji sympozjum.

W imieniu Władz Uczelni głos zabrał Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych – prof. Andrzej Deptała. Zwracając się do zebranych powiedział, iż ma wielką satysfakcję uczestniczyć w wydarzeniu, które stało się prestiżowym forum wymiany informacji o badaniu budowy i funkcji tkanek, komórek oraz genów, i które na stałe wpisało się w kalendarz spotkań środowiska naukowego. W imieniu prof. M. Wielgosia i swoim własnym pogratulował zaangażowania komitetowi naukowemu i wszystkim włączonym w organizację wydarzenia. Życzył także, aby tegoroczne sympozjum stanowiło inspirację do dalszych działań przyczyniających się do rozwoju nauki i integracji środowiska.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyły się dwa wykłady inauguracyjne. Pierwszy z nich zatytułowany Cell cycle machinery in development and cancer" wygłosił prof. Piotr Siciński (Harvard Medical School), drugi zaś noszący tytuł Functional regulation of P2RX7 purinoceptor in health and disease” - prof. Dariusz Górecki (University of Portsmouth).

W programie Sympozjum znalazła się  Sesja specjalna poświęcona 100-leciu Katedry i Zakładu Histologii Warszawskiego uniwersytetu Medycznego. Po jej zakończeniu uczestnicy spotkania mieli możliwość wzięcia udziału w VI Sesjach naukowych poświęconych takim dziedzinom i tematom jak: neurobiologia, biologia nowotworów, struktura i funkcja jądra komórkowego, biologia rozrodu i immunologia, biologia komórki i nowoczesne techniki badawczo-diagnostyczne oraz świat genetyki i młodych badaczy. Zorganizowano także II Sesje plakatowe, podczas których wyłoniono laureatów najlepszej pracy. Zwycięzcami zostali: Anna Lis – Nawara (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), Magdalena Prusik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Magdalena Izdebska (Collegium Medicum w Bydgoszczy), Marta Nowak (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Beata Hermanowicz-Sobieraj (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz Alicja Lewandowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku).

Ostatniego dnia sympozjum odbyło się walne zebranie Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube