Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Przedstawiciel naszej Uczelni w Radzie Naukowej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków

Dr hab. Grzegorz Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych został powołany do VIII kadencji Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie.

Pierwsze posiedzenie 12 osobowego składu nowej kadencji Rady Naukowej (2017-2021) odbyło się 14 września br. podczas, którego dr hab. Grzegorz Basak został wybrany Członkiem Komisji tematyczno-finansowej Rady Naukowej tej kadencji.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube