Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość 60-lecia otrzymania dyplomów lekarskich

21 września br. w sali Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyło się wyjątkowe spotkanie absolwentów naszej Uczelni z rocznika 1957, związane z jubileuszem 60-lecia otrzymania dyplomu ukończenia studiów medycznych. Wśród zaproszonych gości honorowych znaleźli się: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Rektorzy poprzednich kadencji prof. Tadeusz Tołłoczko i prof. Marek Krawczyk.

10 lat po tradycyjnej w naszej Uczelni uroczystości odnowienia dyplomów lekarskich po 50. latach, kilkudziesięciu absolwentów rozpoczynających studia medyczne w roku akademickim 1951/1952 spotkało się, by we wspólnym gronie wraz z zaproszonymi gośćmi wspominać lata spędzone na studiach, cofnąć się myślami do sylwetek swoich Nauczycieli oraz podzielić się niezwykłymi momentami swojej długoletniej pracy zawodowej.
Spotkanie, w zastępstwie prof. Krystyny Roweckiej-Trzebickiej, prowadziła prof. Zofia Rajtar-Leontiew.
Oprócz obecnego oraz byłych rektorów naszej Alma Mater w sali zasiedli m.in. dr Marek Hamankiewicz – Przewodniczący Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, dr Włodzimierz Cerański – Przewodniczący Komisji ds. Emerytów i Rencistów Izby Lekarskiej, dr Andrzej Surowiecki – Prezes Fundacji „Pro-Seniore”, prof. Mieczysław Szostek – Prezes Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji. Mieliśmy zaszczyt gościć także Panią Irmę Pruszyńską – wdowę po zmarłym w zeszłym roku prof. Bogdanie Pruszyńskim, byłym Rektorze naszej Uczelni oraz absolwencie rocznika 1957.

Oprawę muzyczną jubileuszu stanowiły kompozycje obecnego na spotkaniu prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego – Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i również absolwenta tego niezwykłego rocznika.
Po przywitaniu gości wszyscy obecni uczcili pamięć 41 Wychowanków naszej Uczelni kończących studia przed 60 laty, którzy w okresie ostatnich 10 lat odeszli na wieczny dyżur.
  
Podczas części oficjalnej głos zabrał m.in. Rektor prof. Mirosław Wielgoś, który podziękował za zaproszenie i wyraził wielkie uznanie dla dokonań zawodowych obecnych na spotkaniu absolwentów. Przypomniał, że w 1957 roku ok. 500 osób ukończyło studia medyczne w trzech oddziałach: Ogólnolekarskim, Pediatrycznym i Sanitarno-Epidemiologicznym. Wśród tej grupy były osoby, które w latach późniejszych edukowały i kształtowały postawy przyszłych lekarzy, a także stanowiły wzorzec etyczny i moralny dla następnych pokoleń medyków.
Rektor przypomniał nazwiska kilku osób, które w przeszłości wywarły wpływ na jego dalsze życie zawodowe. W tym gronie znaleźli się m.in. prof. Maria Wróblewska-Kałużewska, prof. Bibiana Mossakowska, prof. Stefan Zgliczyński, prof. Janusz Kretowicz, prof. Michał Powolny.
Na zakończenie Rektor podziękował przybyłym absolwentom za wszystko, co uczynili w czasie 60 lat swojej pracy zawodowej oraz życzył, aby nadchodzące dni i lata wypełniły im zdrowie i radość.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili także m.in. prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Marek Krawczyk, dr Marek Hamankiewicz, dr Andrzej Sawoni, dr Włodzimierz Cerański.
Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja materiałów archiwalnych z kolekcji prof. Marii Wróblewskiej-Kałużewskiej, prof. Zofii Rajtar-Leontiew, prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, prof. Krystyny Roweckiej-Trzebickiej, dr. Marcelego Wróbla oraz Muzeum Historii Medycyny WUM i Archiwum WUM.

Chętni mogli wpisać się do Księgi Pamiątkowej Rocznika 1957, która następnie zostanie zdeponowana w zbiorach Muzeum.
Po wspólnym posiłku w przyjacielskiej atmosferze każdy otrzymał szansę podzielenia się swoimi osobistymi refleksjami oraz możliwość zwiedzenia ekspozycji Muzeum Historii Medycyny WUM.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Zdjęcia: Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

5a (2).jpg
5a (3).jpg
5a (4).jpg
5a (5).jpg
5a (6).jpg
1.jpg
5a (7).jpg
5a (8).jpg
5a (9).jpg
5a (10).jpg
5a (11).jpg
5a (12).jpg
5a (13).jpg
5a (14).jpg
5a (15).jpg
5a (16).jpg
5a (17).jpg
5a (18).jpg
5a (19).jpg
5a (20).jpg
5a (21).jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube