Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dwa szpitale kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego beneficjentami w konkursie POIS

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha oraz Szpital Kliniczny Dzieciatka Jezus przy ul. Lindleya  otrzymały dofinansowanie w konkursie POIS.09.02.00-IP.04-00-002/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres Programu Operacyjnego objął wsparcie szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom układu krążenia.
Środki finansowe otrzymają dwie  jednostki: I Katedra i Klinika Kardiologii kierowana przez prof. Grzegorza Opolskiego oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, którą kieruje prof. Piotr Pruszczyk.

Pierwsza z wymienionych jednostek otrzyma wsparcie w wysokości 12 533 473,35 zł na projekt: „Poprawa dostępności i jakości procedur z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii w leczeniu inwazyjnym niewydolności serca, migotania przedsionków i zaburzeń rytmu w SPCSK w Warszawie”. Z przyznanych środków powstanie jeden z najnowocześniejszych oddziałów elektroterapii i elektrofizjologii w Polsce.

Drugiej jednostce przyznano środki w wysokości 10 432 419, 65 zł, które zostaną przeznaczone na realizację projektu „Specjalistyczna kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji. Otrzymana kwota zostanie spożytkowana na wzmocnienie potencjału diagnostycznego i terapeutycznego Kliniki, głównie w zakresie elektrokardiologii.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter