Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

W dniach 21-23 września 2017 roku odbył się w Warszawie (pod honorowym protektoratem JM Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia) XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów zorganizowany przez Katedrę Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

Zjazd zgromadził rekordową liczbę blisko 1100 uczestników, w tym 30 gości zagranicznych z 14 krajów. Na Zjazd zgłoszono ponad 300 doniesień. Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Michael Hallek z Kolonii (na temat przewlekłej białaczki limfocytowej) i prof. Robert Peter Gale  z Los Angeles (na temat ostrej białaczki szpikowej). W imieniu JM Rektora słowa powitania do uczestników Zjazdu wygłosił prof. dr hab. Andrzej Deptała, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych.

Tematyka Zjazdu obejmowała prezentację najnowszych osiągnięć dotyczących nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi, w tym wrodzonych skaz krwotocznych, problematykę leczenia składnikami krwi oraz warsztaty z koagulologii, badań mikroskopowych krwi i komunikacji z pacjentem. Zajmowano się także standaryzacją w cytogenetyce, badaniach molekularnych i cytometrii przepływowej.
W specjalnej sesji przypomniano historię polskiej hematologii. Hematologia jest dziedziną, w której ma miejsce dynamiczny rozwój, która jest liderem we wprowadzaniu nowych metod diagnostycznych z zakresu biologii molekularnej i nowych metod leczniczych z zakresu tzw. terapii celowanej oraz przeszczepiania komórek krwiotwórczych. Na Zjeździe odbyła się też prezentacja i promocja najnowszego podręcznika-kompendium transplantologii komórek krwiotwórczych „Hemograft” autorstwa prof. dr hab. med Wiesława W. Jędrzejczaka, który był Przewodniczącym Komitetów Naukowego i Organizacyjnego Zjazdu. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter