Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Innowacje w Ochronie Zdrowia”

28 września w Centrum Dydaktycznym WUM odbyła się konferencja „Innowacje w Ochronie Zdrowia”. Gościliśmy grono naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli świata polityki. W uroczystym otwarciu wziął udział Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś. 

Sympozjum zorganizowały Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM oraz Komitet Sterujący STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rozpoczynając obrady prof. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM podkreślił unikatowy charakter konferencji poświęconej zagadnieniom innowacji w ochronie zdrowia, która po raz pierwszy odbywa się w ścisłym partnerstwie naszej Uczelni oraz NCBiR. Dziekan zauważył, jak doniosłą rolę w zakresie rozwoju innowacyjności w naszym kraju odgrywa Komitet Sterujący STRATEGMED. Jednak, wg prof. Bolesława Samolińskiego, o randze konferencji świadczy również integracja WUM jako instytucji naukowej oraz NCBiR jako inwestora działającego w obszarze nauki – z trzecim podmiotem, firmą technologiczną RICOH, będącą partnerem technologicznym i merytorycznym sympozjum.

Do Auli im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego, w której odbywała się część panelowa, przybyli m.in.: Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju prof. Krzysztof J. Filipiak, Dziekan WNoZ prof. Piotr Małkowski, były Rektor naszej Uczelni prof. Tadeusz Tołłoczko. W zastępstwie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwiedził nas Mirosław Gumulak – asystent polityczny Wiceprezesa Rady Ministrów. Ministerstwo Zdrowia reprezentował m.in. Dariusz Poznański – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego. Wśród gości przywitanych przez prof. Bolesława Samolińskiego znaleźli się także: prof. Janina Stępińska – Przewodnicząca Komitetu Sterującego STRATEGMED, prof. Cezary Szczylik – Członek Komitetu Sterującego STRATEGMED, Tomasz Nazaruk – Prezes Zarządu Ricoh Polska, prof. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań, prof. Tomasz Zdrojewski – Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż – Przewodniczący Rady Naukowej Ministra Zdrowia. Szczególnie gorąco przywitał gości zagranicznych: Tino Martí – Managera ds. Działań Międzynarodowych Fundacji TicSalut oraz Jordi Martínez Roldána – szefa Departamentu Innowacji tej Fundacji, Davida Winklera – Global Leader w Ricoh Healthcare Industry i Naveed Parveza (CEO Andimo).

Kilka słów do zebranych wygłosił Rektor prof. Mirosław Wielgoś, który pogratulował organizatorom podjęcia tematu innowacji. Podkreślił, że obecnie jedynie postawienie na nowe technologie, odpowiednie zarządzanie i innowacje jest gwarancją postępu i poprawy polskiej ochrony zdrowia. I tak właśnie działa nasza Uczelnia” – powiedział prof. Mirosław Wielgoś i dodał, że kierowany przez niego Uniwersytet „stale uczestniczy i partycypuje w innowacyjnych rozwiązaniach i projektach badawczo-rozwojowych, jakie są ogłaszane przede wszystkim przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”. Rektor poinformował, że w chwili obecnej WUM uczestniczy w 17 projektach, z czego w 4 jest liderem konsorcjum:

  • „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” (Kierownicy Projektu – prof. Maciej Małecki, dr Janusz Jaworowski);
  • „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego” (Kierownik Projektu – prof. Cezary Kowalewski);
  • „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” (Kierownik Projektu – prof. Małgorzata Lewandowska-Szumieł);
  • „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku Mtor” (Kierownik Projektu – prof. Sergiusz Jóźwiak).

Prof. Mirosław Wielgoś stwierdził także, że „wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, wykreowanie dynamicznych, młodych zespołów badawczych oraz przyczynienie się transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych do gospodarki”.

Następnie głos zabrał Mirosław Gumulak, który odczytał list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. W liście pan Minister zauważył, że program STRATEGMED, którego celem jest m.in. wykorzystanie nauki do zwalczania chorób cywilizacyjnych, a także postępów w obszarze medycyny regeneracyjnej, to przykład mądrze zainwestowanych publicznych pieniędzy, ponieważ trafiają one do badaczy stawiających sobie ambitny cel opracowania i wdrażania nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

W części inauguracyjnej usłyszeliśmy także m.in. wystąpienie prof. Aleksandra Nawrata, który podsumował dotychczasową działalność programu STRATEGMED oraz przedstawił kilka projektów realizowanych w jego ramach.

Program sesji I, pt. „Regeneracja – czy jest szansa na postęp”, prowadzonej przez prof. Cezarego Szczylika obejmował wykłady prof. Tomasza Trzonkowskiego (Gdański Uniwersytet Medyczny) pt. „Wielkie Kroki Małych Komórek” oraz dr hab. Sylwii Rodziewicz-Motowidło (Gdański Uniwersytet Medyczny) pt. „REGENNOVA – farmakologiczne rozwiązania dedykowane medycynie regeneracyjnej”. Sesję II, pt. „Nowoczesne technologie w medycynie”, moderowali prof. Janina Stępińska wraz z Tomaszem Nazarukiem. W programie znalazły się wykłady: „Innowacje w Katalońskiej Służbie Zdrowia” Tino Martí oraz Jordi Martínez Roldána, „System Monitoringu oparty o technologię telemedyczną” prof. Zbigniewa Kalarusa (Śląski Uniwersytet Medyczny), „Wizja służby zdrowia w roku 2020 – druk 3D komórek macierzystych” Davida Winklera oraz „Jak Sztuczna Inteligencja, Big Data oraz Druk 3D zmieniają wymagania pacjentów i w jaki sposób służba zdrowia może im sprostać?” Naveed Parveza. Na sesję III złożył się panel dyskusyjny pt. „Dokąd zmierzamy?” prowadzony przez prof. Jadwigę Turło oraz prof. Bolesława Samolińskiego. Część panelową wieńczył wykład gościa specjalnego prof. Henryka Skarżyńskiego – Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, który wygłosił referat pt. „Innowacyjne technologie i metody medyczne polskiej szkoły we współczesnej nauce”.

W kuluarach istniała możliwość zapoznania się z Sesją Plakatową Doktorantów oraz szansa zwiedzenia czterech kiosków tematycznych: „Druk 3D – rozwój technologii 3D w wsparciu regeneracji ortopedycznej”, „Dokumentacja medyczna w każdym miejscu i o właściwym czasie – oprogramowanie Archimedes i JobRouter”, „Koszty wydruku pod stałą kontrolą – Streamline NX”, „Współpraca zespołowa w szpitalu cyfrowym. RICOH IBM Watson”.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube