Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Polskim uczelniom medycznym przedłużono amerykańską akredytację

Decyzją amerykańskiej komisji National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) o kolejne trzy lata przedłużono okres obowiązywania pozytywnej oceny USA dla polskiego systemu akredytacji uczelni medycznych.

Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dobra ocena NCFMEA zaowocuje obecnością studentów ze Stanów Zjednoczonych na polskich uniwersytetach i świadczy o wysokim poziomie polskiego kształcenia medycznego.

Studenci z USA będą mogli podejmować płatne studia medyczne na polskich uczelniach, ubiegać się o dofinansowanie nauki z federalnego programu kredytowego, a po zakończeniu edukacji przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych na takich samych zasadach, jak osoby kończące studia na uczelniach amerykańskich.

W opinii Ministerstwa pozytywna ocena NCFMEA przekłada się również na zainteresowanie nauką na naszych uczelniach medycznych obcokrajowców z innych państw.

Polskie uczelnie medyczne otrzymują pozytywne oceny od Amerykańskiego komitetu od 1997 r.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter