Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wręczenie indeksów doktorantom II Wydziału Lekarskiego

16 października w Sali im. prof. Antoniego Dobrzańskiego odbyła się immatrykulacja słuchaczy Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego.

Gospodarzem uroczystości był Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii – prof. Marek Kuch. W spotkaniu uczestniczyli: Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji – prof. Wojciech Braksator, Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego – prof. Magdalena Marczyńska, Prodziekani II Wydziału Lekarskiego: dr hab. Magdalena Malejczyk, prof. Artur Mamcarz oraz opiekunowie naukowi doktorantów.

Prof. Marek Kuch zwracając się do zebranych, podkreślił odrębność uroczystości, która ma ściśle wydziałowy charakter. Wyraził satysfakcję z faktu, że już piaty raz jako Dziekan przewodniczy immatrykulacji doktorantów. Witając głównych bohaterów uroczystości z zadowoleniem odniósł się do faktu, że studia doktoranckie cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Zauważył ponadto, że wszyscy którzy otrzymają indeksy stanowią grupę wybranych - mniejszość, która ma ambicję zrobienia w życiu czegoś więcej.

W imieniu JM Rektora przybyłych na uroczystość, przywitał prof. Wojciech Braksator Wspominając początki swojej drogi naukowej, podkreślił znaczenie tego czasu w życiu każdego badacza. Zauważył również, że prawdziwa  aktywność naukowa może przynieść ogromna satysfakcję. Wyraził, przekonanie, że wszyscy opiekunowie doktorantów będą im pomocni. Kończąc swoje wystąpienie, życzył immatrykulowanym jak największych efektów i sukcesów na naukowej drodze życia.
 
Wszystkiego dobrego, zwłaszcza zaś radości studiowania i poznawania ludzi oraz realizacji marzeń życzyła głównym bohaterom – prof. Magdalena Marczyńska kierownik Studium Doktoranckiego II WL.

Po złożeniu ślubowania, doktoranci odebrali z rąk Prorektora - prof. Wojciecha Braksatora indeksy. Okolicznościowe pinsy, stanowiące emblemat II WL wręczył Dziekan Wydziału – prof. Marek Kuch.

W imieniu Samorządu Doktorantów głos zabrał jego wiceprzewodniczący – mgr  Łukasz Samoliński.

Wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia stanowiło zwieńczenie uroczystości.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube