Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie Editors’ Club, wybór dra hab. Daniela Młocickiego, prof. PAN na koordynatora Klubu

16 października odbyło się drugie spotkanie członków Editors’ Club – grupy powołanej w 2016 r. i zrzeszającej pracowników naszej Uczelni, będących redaktorami naczelnymi lub też zastępcami redaktorów naczelnych czasopism z listy filadelfijskiej. Inicjatorem i gospodarzem posiedzenia był Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak.  

Zaproszenie na spotkanie przyjęli redaktorzy 13 indeksowanych czasopism, choć nie wszyscy mogli być obecni, oraz Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Irmina Utrata. Uczestniczyli w nim także: Koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - Michał Cegiełkowski oraz Kierownik Biura Informacji i Promocji - Agnieszka Stępień.

Obrady otworzył prof. Krzysztof J. Filipiak, przedstawiając zebranym dwie zasadnicze zmiany, jakie nastąpiły od ostatniego spotkania grupy: ukazanie się nowej listy filadelfijskiej i związana z tym aktualizacja listy członków Editors’ Club.

Grupę Editors' Club stanowi obecnie 15 osób reprezentujących 13 czasopism:

 • prof. Lidia Rudnicka - Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology – IF 3,528
 • prof. Mariusz Ratajczak - Stem Cell Reviews and Reports – IF 2,967
 • prof. Hanna Szajewska - Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - IF 2,799
 • prof. Andrzej Górski - Archivum Immunologiae et Therapie Experimentalis - IF 2, 040
 • dr hab. Łukasz Szarpak - Medicine (Baltimore) – IF 1,804
 • prof. Krzysztof J. Filipiak - Kardiologia Polska - IF 1,341
 • prof. Tomasz Bednarczuk – Endokrynologia Polska – IF 1,341
 • prof. Krzysztof Zieniewicz, prof. Wojciech Lisik, prof. Piotr Małkowski – współredaktorzy naczelni - Annals of Transplantation - IF 1, 252
 • dr hab., prof. PAN – Daniel Młocicki - Acta Parasitologica - IF 1, 160
 • prof. Urszula Demkow - Central European Journal of Immunology - IF 0, 776
 • prof. Aleksander Mazurek - Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research – IF 0,745
 • prof. Tadeusz Wróblewski - Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques - IF 0,493
 • dr Bohdan Starościak - Postępy Mikrobiologii - IF 0, 311

Następnie, redaktorzy przedstawili zwięzłą informację o charakterze i historii prowadzonych przez nich czasopism oraz nakreślili aktualną sytuację wraz z przewidywaniami i propozycjami rozwoju na przyszłość. Na szczególną uwagę, w kontekście budowy silnej pozycji naukowej naszej Uczelni, zasługują słowa prof. Andrzeja Górskiego. Pan Rektor Andrzej Górski podkreślił istotne znaczenie pozycji tytułu periodyku w danej grupie tematycznej, która nie zawsze idzie w parze z przyznanym wysokim indeksem cytowań, a ma wpływ na prestiż czasopism naukowych. Obecni na spotkaniu redaktorzy naczelni dyskutowali również o ilości i jakości zgłaszanych prac, współczynniku odrzuceń, konkurencyjności i znaczeniu liczby periodyków w danych dziedzinach. Podnieśli kwestię autocytowań oraz omówili działania zmierzające do podniesienia wartości IF kierowanych przez nich czasopism.

Podczas posiedzenia Editors’ Club prowadzący zaproponował powołanie Koordynatora grupy, którym został - jednogłośnie wybrany - dr hab., prof. PAN Daniel Młocicki.   

Ponadto, podczas spotkania dyr. Irmina Utrata zaproponowała przygotowanie filmu promującego 12 wybranych tytułów.

Tradycyjnie, spotkanie uwieczniono pamiątkowym zdjęciem uczestników. 

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube