Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Trzy Wydziały WUM jednostkami z kategorią naukową A

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało 16 października br. wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. I Wydział Lekarski, Wydział Lekarsko-Dentystyczny oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, na mocy przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, zostały zakwalifikowane do najlepszych jednostek naukowych.

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej. Wydziały WUM otrzymały wysokie oceny punktowe za osiągnięcia w każdym z czterech ocenianych kryteriów: osiągnięcia naukowe i twórcze; potencjał naukowy; praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej; pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube