Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Oświadczenie Rady II Wydziału Lekarskiego w sprawie protestu lekarzy Rezydentów

"My, Rada II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jesteśmy głęboko zaniepokojeni przedłużającym się protestem lekarzy Rezydentów i wyrażamy zdecydowane poparcie dla Ich postulatów, planów i ambicji zawodowych. Płacowy wątek konfliktu, chociaż ważny, nie jest z pewnością pierwszoplanowy. Najważniejszym postulatem jest kompleksowe, istotne wsparcie finansowe dla całego systemu opieki zdrowotnej, które przyniesie zdecydowaną poprawę jego funkcjonowania, przede wszystkim z korzyścią dla pacjentów, właściwego PODMIOTU naszych działań.

Jako Rada II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która od ponad 40 lat realizuje wszystkie cele akademickie, czujemy potrzebę zabrania głosu w tej ważnej sprawie. Naszą misją jest bowiem nie tylko nowoczesne, merytoryczne kształcenie przyszłych kadr medycznych, ale także kształtowanie ich osobowości, wskazywanie właściwych postaw, nauczanie zachowań w sytuacjach trudnych. Losy naszych Absolwentów nie są nam obojętne, a nasze jednoznaczne wsparcie dla Nich, jest wyrazem troski o kondycję całego systemu ochrony zdrowia, a także nadziei na możliwość zmian w tym systemie."

 

Rada II Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
oraz Oddziałem Fizjoterapii

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube