Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

19 października br. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji

Warszawski Uniwersytet Medyczny wspiera ideę mediacji i polubownych sposobów dochodzenia do rozwiązań i podejmuje działania, aby popularyzować tę formę rozwiązania sporów i konfliktów.

Z początkiem roku akademickiego w Biurze Rektora WUM zostało utworzone stanowisko Ombudsmana – Rzecznika Akademickiego, którego zadaniem będzie pomoc członkom środowiska akademickiego w radzeniu sobie z konfliktami, jakie mają bądź mogą mieć miejsce na uczelni.

Jak podkreśla Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś, Warszawski Uniwersytet Medyczny jest pierwszą uczelnią medyczną w Polsce, która zdecydowała się na utworzenie w swoich strukturach takiego stanowiska.

Wierzę, że dzięki zaangażowaniu Ombudsmana i przy wykorzystaniu narzędzia, jakim jest mediacja uda się rozwiązać niejeden problem, spór, czy konflikt, jaki będzie miał miejsce na naszym Uniwersytecie, wśród naszej społeczności akademickiej. Dzięki coraz bardziej powszechnemu stosowaniu mediacji będziemy lepszym społeczeństwem, a relacje między ludźmi, w tym członkami naszej społeczności akademickiej będą zdrowsze.” – mówi prof. Mirosław Wielgoś.

Szczególnie w środowisku akademickim, gdzie spory są nieuniknionym elementem życia każdej uczelni nie ma lepszego niż uniwersytet miejsca do rozwiązywania problemów za pomocą dialogu i mediacji.” - zaznacza Michał Czapski – Ombudsman – Rzecznik Akademicki WUM i zachęca do zgłaszania się z kwestiami problematycznymi, trudnymi, konfliktowymi wszystkich przedstawicieli społeczności akademickiej: studentów, doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych WUM.

Biuro Prasowe WUM

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube