Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dyplomatorium Wydziału Nauki o Zdrowiu

19 października odbyła się uroczystość, podczas której wręczono dyplomy doktorom habilitowanym nauk o zdrowiu, doktorom nauk medycznych, doktorom nauk o zdrowiu oraz absolwentom studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne.

Dyplomatorium poprowadził Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Piotr Małkowski, który przywitał wszystkich uczestniczących w spotkaniu w tym Władze Uczelni. W uroczystości wzięli udział m. in.: Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych – prof. Andrzej Deptała, przedstawiciele Władz Dziekańskich bratnich Wydziałów – Prodziekan ds. Studenckich IV, V, VI r. I Wydziału Lekarskiego – prof. Rafał Krenke, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego – dr hab. Magdalena Malejczyk, Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. Sylwia Słotwińska, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Wydziału Farmaceutycznego - dr hab. Joanna Kolmas. Obecni byli także Prodziekani oraz członkowie Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu. Administrację reprezentowała Kwestor – Jolanta Ilków.

Prof. Piotr Małkowski powitał przybyłych na uroczystość a następnie pogratulował sukcesu wszystkim dyplomowanym. Zauważył, że spotkanie stanowi swoiste podsumowanie ich dorobku i zachęcał do kontynowania nauki. Zwracając się bezpośrednio do ratowników, wyraził nadzieję, że znajdą pracę w zawodzie. Zaznaczył, iż ukończyli Wydział, który w rankingu Perspektyw zajmuje czołowe lokaty w wielu kategoriach i który umacnia swoją pozycję jako jednostka naukowa. Wszystkim bohaterom uroczystości życzył powodzenia i sukcesów w dalszej działalności.

Do gratulacji przyłączył się również reprezentujący JM Rektora – prof. Andrzej Deptała. W imieniu Władz Uczelni podziękował prof. Piotrowi Małkowskiemu, Kolegium Dziekańskiemu i Radzie Wydziału, promotorom, recenzentom, opiekunom i wszystkim nauczycielom akademickim za czas, trud i wysiłek, który włożyli w kształcenie dyplomowanych. Zachęcając do dalszego rozwoju, życzył absolwentom, aby nie stracili ciekawości i zapału , które są postawą wszelkich dociekań naukowych i prac badawczych. Prof. Andrzej Deptała skierował także ciepłe słowa do ratowników medycznych - życzył im trafnych decyzji oraz zachęcał do wytrwałości w pracy i realizacji wszelkich zamierzeń.

Po wręczeniu dyplomów doktorom habilitowanym, uroczyste ślubowanie złożyli doktorzy nauk medycznych oraz doktorzy nauk o zdrowiu, a następnie absolwenci ratownictwa medycznego. Świeżo upieczeni doktorzy odebrali dyplomy z rąk swoich promotorów, natomiast absolwenci ratownictwa medycznego z rąk Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych – prof. Andrzeja Deptały.

Jednym z punktów uroczystości było przyznanie nagrody dla najlepszego absolwenta Wydziału Nauki o Zdrowiu w roku akademickim 2016/2017. Laureatką została Paula Drężek – absolwentka studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Nagrodę przekazał fundator - Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER Polska S. A. - Janusz Szulik.

W imieniu nowo dyplomowanych głos zabrali dr hab. n. o zdr. Agnieszka Saracen, dr n. o zdr. Beata Dziedzic oraz Bartosz Komsta.

Absolwenci ratownictwa medycznego wystosowali specjalne podziękowania dla Starosty Roku Bartosza Komsty i jego zastępczyń.

Dyplomatorium uświetnił występ pianisty – Bartosza Zwolana – Prezesa Orkiestry Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studenta VI r. kierunku lekarskiego I WL.

Uroczystość zakończyła pieśń "Gaudeamus Igitur", po której wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie Władz Uczelni i absolwentów.

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_4835.jpg
IMG_4841.jpg
IMG_4843.jpg
IMG_4846.jpg
IMG_4870.jpg
IMG_4941.jpg
IMG_4943.jpg
IMG_4999.jpg
IMG_5028.jpg
IMG_5084.jpg
IMG_5136.jpg
IMG_5242.jpg
IMG_5258.jpg
IMG_5359.jpg
IMG_5391.jpg
IMG_5555.jpg
IMG_5611.jpg
IMG_5670.jpg
IMG_5738.jpg
IMG_5748.jpg
IMG_5782.jpg
IMG_5791.jpg
IMG_5830.jpg
IMG_5833.jpg
IMG_5851.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube