Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Nowatorski program kształcenia kardiochirurgii wad wrodzonych na II WL

Z początkiem roku akademickiego 2017/2018, Rada II Wydziału Lekarskiego wprowadziła do obowiązkowego programu nauczania studentów V roku kierunku lekarskiego nowy przedmiot - „Kardiochirurgia wad wrodzonych”.

Decyzja była reakcją na żywe zainteresowanie studentów kierunków lekarskich obu wydziałów WUM trzema kolejnymi edycjami zajęć fakultatywnych pt. „Morfologiczne podstawy kardiochirurgii wad wrodzonych” prowadzonych w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci II WL.

Nowy, tygodniowy blok zajęć zaplanowano tak, by studenci uzyskiwali wiedzę zarówno w trakcie seminariów prowadzonych przez kardiochirurgów, jak i w trakcie zajęć praktycznych realizowanych na świeżych sercach zwierzęcych (VET-LAB).

Celem przewodnim zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką kardiochirurgii dziecięcej, embriologią serca, symptomatologią i diagnostyką kardiochirurgiczną, wskazaniami oraz zasadami korekcji wad serca, istotą krążenia pozaustrojowego i form wspomagania układu krążenia, a także wskazaniami do transplantacji serca.

Ćwiczenia praktyczne (VET-LAB) zorganizowano we współpracy z firmą MAC’s Medical oraz dzięki niezwykle wydatnej pomocy prof. dra hab. Zdzisława Gajewskiego kierującego Katedrą Chorób Dużych Zwierząt oraz Kliniką Wolica na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). - Kierownika Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Kierownika Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inicjatorem i koordynatorem przedmiotu „Kardiochirurgia wad wrodzonych” prowadzonego w nowatorskiej formule, we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi jest Kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci II WL, prof. dr hab. Maciej A. Karolczak. Zajęcia ze studentami, oprócz Pana Profesora, poprowadzili dr Wojciech Mądry, dr Krzysztof Grabowski, dr Jacek Pająk i lek. med. Michał Buczyński.

 

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_2789.jpg
IMG_2624.jpg
IMG_2656.jpg
IMG_2753.jpg
IMG_2782.jpg
IMG_2803.jpg
IMG_2808.jpg
IMG_2830.jpg
IMG_2839.jpg
IMG_2866.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube