Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta przedstawicielki Bogomolets National Medical University

25 października br. naszą Uczelnię odwiedziła dr Olesya Lynovytska - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, Nauki i Edukacji z Bogomolets National Medical University z Kijowa. Współpracę z uczelnią medyczną w Kijowie zainicjował w 2015 roku prof. Kazimierz Niemczyk - Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu, uczestniczyli ze strony WUM: prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształceniadr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ oraz mgr Lidia Przepióra-Dziewulska - Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.

Pani Prorektor Lynovytska przedstawiła propozycje dalszej współpracy, w tym między innymi złożenie wspólnego projektu mobilności studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ (koordynatorem byłby prof. Kazimierz Niemczyk). Współdziałanie objęłoby również opracowanie projektu w zakresie zdrowia publicznego, którego koordynatorem z ramienia Uczelni byłaby dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbara Górnicka zaproponowała natomiast zacieśnienie współpracy w dziedzinie okulistyki, histopatologii, kardiologii, stomatologii i zdrowia publicznego.

Dotychczasowa kooperacja obu szkół wyższych obejmuje współpracę naukową oraz tworzenie wspólnych projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem otolaryngologii.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

IMG_8196.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube