Polski     English
Kontrast:

Tekst

Current Size: 87%

Godło Polski

Rektor Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego gościem naszej Uczelni

26 października 2017r. w siedzibie naszej Uczelni gościł Prof. Nurgozhina Talgata – Rektor Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Asfendijarowa w Ałmaty. W trakcie spotkania omówiono szczegóły przyszłej współpracy i wymiany akademickiej.

Kooperacja obu szkół wyższych obejmowałaby wymianę wykładowców, naukowców, studentów, doktorantów, współpracę naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji.

W spotkaniu z Prof. Nurgozhin Talgatem uczestniczył Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak, jak również Koordynator Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - Michał Cegiełkowski.

Uczelnie planują podpisanie umowy o współpracy i wymianie akademickiej. Współpraca ta przyczyniłaby się do wzrostu mobilności naszych studentów i badaczy oraz do rozwoju badań naukowych prowadzonych w obydwu Uczelniach.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

2017_10_26.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube