Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w medycynie"

W dniach od 27 i 28 br. października odbyła się druga edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej komunikacji w medycynie. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

W imieniu gospodarzy uczestników spotkania przywitał przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. Tomasz Pasierski.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka. W imieniu Władz Uczelni skierowała do organizatorów gratulacje i słowa uznania za przygotowanie wydarzenia. Doceniła fakt, że rozbudowany program mający interdyscyplinarny charakter, obejmuje różnorodne aspekty komunikacji i pokazuje jej złożony charakter. Podkreśliła także, że problematyka spotkania unaocznia  fakt, że umiejętności komunikacyjne to szereg technik, których można się nauczyć. Prof. Barbara Górnicka wyraziła nadzieję, że spotkanie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie uczyć się w Polsce komunikowania z pacjentami, tak aby dobre relacje pomiędzy chorymi a personelem medycznym podnosiły efektywność procesu leczenia.

Do przybyłych zwrócili się także  prof. Marek Kulus – przewodniczący Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN oraz dr Katarzyna Jankowska - prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Spotkanie poprowadziła wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - dr Antonina Doroszewska.

Konferencja składała się z części naukowo-badawczej, dydaktycznej i warsztatowo-szkoleniowej. W ramach pierwszej z nich, swoją wiedzą podzielili się naukowcy podejmujący w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji, w szczególnosci te dotyczące porozumienia z pacjentem. Wykłady plenarne poświęcono zagadnieniu nadziei w medycynie oraz interdyscyplinarnemu charakterowi komunikacji medycznej.

W drugim module znalazły się wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych. W trakcie XI sesji tematycznych poruszono tematy związane z medycznymi i humanistycznymi aspektami rozmowy z pacjentem, perspektywami rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce a także metodami nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych. W ramach sesji studenckiej zorganizowano konkurs na najlepsze wystąpienie. Nagrodzono prezentację Łucji Zielińskiej „Znaczenie edukacji interpersonalnej w kształtowaniu zasad komunikacji w zespole”.

Zorganizowano także sesje plakatową, podczas której studenci i młodzi naukowcy z różnych ośrodków akademickich zaprezentowali 8 prac.

Adresatem części warsztatowo-szkoleniowej byli studenci, młodzi pracownicy opieki medycznej oraz wszyscy zainteresowani, którzy na co dzień pracują z pacjentami i ich rodzinami.

Gościem drugiego dnia konferencji była  prof. Elisabeth Rider z Uniwersytetu Harvarda. W wykładzie „Compassion and Care in Medicine: Strengthening Values and Communication” mówiła o znaczeniu wartości w nauczaniu komunikacji oraz dzieliła się swoim doświadczeniem.

Zwieńczeniem każdego dnia konferencji były warsztaty skupiające się na praktycznych aspektach komunikacji, zwłaszcza sytuacjach trudnych, które wynikają w trakcie rozmowy z pacjentem. Podczas 8 warsztatów był czas na wymianę doświadczeń, dyskusję oraz doskonalenie umiejętności.

W konferencji wzięło udział 250 osób całej Polski. Wśród prelegentów byli przedstawiciele 21 krajowych uczelni wyższych.

Organizatorami wydarzenia były: Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM, Zespół Języka Medycznego RJP PAN, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa, Sekcja Komunikacji Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz EACH Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Komunikacji w Opiece Zdrowotnej – oddział Polska.

 

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM 

IMG_8500.jpg
IMG_8511.jpg
IMG_8513.jpg
IMG_8519.jpg
IMG_8523.jpg
IMG_8529.jpg
IMG_8536.jpg
IMG_8550.jpg
IMG_8555.jpg
IMG_8563.jpg
IMG_8575.jpg
IMG_8591.jpg
IMG_8602.jpg
IMG_8615.jpg
IMG_8629.jpg
IMG_8649.jpg
IMG_8659.jpg
IMG_8661.jpg
IMG_8671.jpg
IMG_8676.jpg
IMG_8682.jpg
IMG_8686.jpg
IMG_8702.jpg
IMG_8704.jpg
IMG_8707.jpg
IMG_8709.jpg
IMG_8715.jpg
IMG_8721.jpg
IMG_8740.jpg
IMG_8755.jpg
IMG_8763.jpg
IMG_8773.jpg
IMG_8786.jpg
IMG_8805.jpg
IMG_8851.jpg
IMG_8860.jpg
IMG_8869.jpg
IMG_8874.jpg
IMG_8882.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube