Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Poparcie Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego dla protestu lekarzy rezydentów

"Rada Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na posiedzeniu w dniu 18 października 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla postulatów zgłaszanych przez protestujących lekarzy rezydentów i konieczności zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia."

Uchwała nr APLD/010/11/2017 Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w sprawie wyrażenia popracia dla protestu lekarzy rezydentów

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube