Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta delegacji uczelni chińskiej China Pharmaceutical University

31 października 2017 w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie delegacji uczelni chińskiej China Pharmaceutical University i przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie spotkania omówiono szczegóły przyszłej współpracy i wymiany akademickiej. Planowana kooperacja obu szkół wyższych obejmowałaby wymianę wykładowców, naukowców, studentów, doktorantów, współpracę naukową, organizację warsztatów oraz wymianę materiałów naukowych, publikacji i informacji.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie naszego Uniwersytetu, uczestniczyli przedstawiciele China Pharmaceutical University: prof. Xu Hui – Rektor, Przewodniczący delegacji, prof. Hao Haiping – Dziekan Wydziału Farmacji,  prof. Chen Yongfa – Wydział Międzynarodowego Biznesu Farmaceutycznego,  prof. Xu Xiaoyuan – Dyrektor Biura Wymiany i Współpracy Międzynarodowej, Qiu Mingming - Biuro Wymiany i Współpracy Międzynarodowej; ze strony naszej Uczelni: Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak oraz prodziekani Wydziału Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej: prof. Grażyna Nowicka, dr hab. Joanna Kolmas, dr hab. Piotr Luliński, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

Przedstawiciele China Pharmaceutical University wymienili się swoimi doświadczeniami z reprezentantami WUM w dziedzinie farmacji i medycyny laboratoryjnej. Rozmawiali również o możliwych płaszczyznach wzajemnej współpracy i wspólnych projektach.

W konkluzji stwierdzono, że optymalnym obszarem potencjalnej współpracy są badania naukowe w zakresie farmakognozji i fitochemii, biochemii i nanotechnologii a wynikiem współpracy naukowej powinna być wymiana kadry akademickiej (visiting profesor) oraz wspólna realizacja prac doktorskich.

Planowane jest podpisanie umowy bilateralnej o współpracy i wymianie naukowo-dydaktycznej.

Delegacja gościła również na Wydziale Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej


Lidia Przepióra-Dziewulska
Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą

 

 

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczn WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter