Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

65-lecie Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM

19 listopada w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum Dydaktycznego odbyła się uroczystość 65-lecia Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM. W spotkaniu uczestniczył Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś.

Uroczystość otwarcia poprowadzili Magdalena Czerwińska – Prezes Zarządu STN WUM oraz Jacek Dziedziak – Prezes-Elekt Zarządu STN WUM. Rozpoczynając spotkanie przywitano gości, wśród których znaleźli się: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Andrzej Deptała, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich I WL prof. Krzysztof Czajkowski, Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WF dr hab. Joanna Kolmas, prof. Jakub Gołąb – Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego, prof. Wiesław W. Jędrzejczak – były Pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Towarzystwa Naukowego, byli Prezesi STN – prof. Jan Tatoń, prof. Andrzej Radzikowski oraz dr hab. Michał Grąt. Przywitano również wszystkich, którzy przez lata byli związani z Towarzystwem – studentów, członków, przewodniczących i opiekunów studenckich kół naukowych.

Następnie do prowadzących dołączył Paweł Sobczuk – Prezes Zarządu STN WUM w latach 2014-2016. Wspólnie przybliżyli historię studenckiego ruchu naukowego na przestrzeni 65 lat, którą wzbogaciły refleksje prof. Jana Tatonia – założyciela i pierwszego Prezesa STN – dotyczące powodów zainicjowania studenckiego ruchu naukowego w ówczesnej Akademii Medycznej. Pan Profesor omówił kontekst, który zadecydował o powstaniu STN, a wśród powodów powołania na naszej Uczelni studenckiego ruchu naukowego wymienił: przeciwstawienie się ówczesnej masowości kształcenia, chęć kontynuowania tradycji dotyczącej działalności kół naukowych, wyniesionej z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz potrzebę poszukiwania indywidualizacji w leczeniu i dydaktyce. Prof. Jan Tatoń zaprezentował pierwszy numer pisma wydawanego przez STN, w którym opublikowano m.in. relację z I Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego w 1954 roku.

Do zgromadzonych zwrócił się także Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Mirosław Wielgoś pogratulował Towarzystwu wspaniałego jubileuszu. Podkreślił, że Studenckie Towarzystwo Naukowe może poszczycić się wieloma osiągnięciami, a dzięki organizowanej z sukcesem konferencji Warsaw International Medical Congress for Young Scientists działalność Towarzystwa znana jest zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podziękował wszystkim, którzy przez lata współtworzyli dorobek STN. Profesor przypomniał, że obecnie Towarzystwo skupia 220 studenckich kół naukowych reprezentujących niemal wszystkie obszary medycyny i dziedzin pokrewnych, co sprawia, że jest najpotężniejszą strukturą naukową studenckiego ruchu naukowego spośród wszystkich uniwersytetów medycznych w Polsce. Na koniec zauważył, że uczestnictwo w studenckim kole naukowym jest najlepszą drugą do rozwoju i osiągania sukcesów naukowych.

Prowadzący przypomnieli także kilka najważniejszych wydarzeń z historii STN-u, jak: organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny w 1959 roku, do której zaproszono przedstawicieli 10 akademii medycznych w Polsce, a także reprezentantów Związku Radzieckiego i Czechosłowacji, I Konferencji Teoretycznej Studenckich Kół Naukowych w 1979 roku, czy ponowne zorganizowanie I Konferencji Studenckich Kół Naukowych w 1990 roku, która od tego momentu odbywa się każdego roku. Nie mogło również zabraknąć informacji o konferencji Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, której 13. edycja odbyła się w tym roku.

Podczas uroczystości uhonorowano trzy najlepsze studenckie koła naukowe w najnowszym Rankingu Studenckich Kół Naukowych WUM 2016/2017: zwycięskie SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii, zdobywcę drugiego miejsca – SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz „HESA” SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii (III miejsce).

Wręczono również Nagrodę „Przyjaciel STN”. Laureatami zostali prof. Jan Tatoń oraz mgr Ewa Kondratowicz.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład „From Maria Skłodowska-Curie to next generation environmental friendy antibiotics” prof. Ady Yonath (Weizmann Institute of Science) – zdobywczyni Nagrody Nobla 2009 w dziedzinie chemii za badania nad strukturą i funkcją rybosomów.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube